Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Tjeneruddannelsen er en bred grunduddannelse. Det faglige udvalg lægger vægt på at sikre, at eleven gennem uddannelsen opnår brede grundkompetencer, der gør det muligt for den faglærte tjener at tage ansættelse i alle de forskellige virksomhedstyper, der findes inden for branchen i Danmark. Dermed får den faglærte tjener de bedste beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og i arbejdslivet som helhed.

Det faglige udvalg afdækker grundigt behovet for og sammensætningen af relevante kompetencer for at sikre at eleverne får tidssvarende og langtidsholdbare uddannelser.

Det faglige udvalg har gennem de seneste år arbejdet med at revidere svendeprøven i uddannelsen. Den nye svendeprøve er trådt i kraft 1. august 2020.

Det faglige udvalg har erfaret, at mange nyuddannede tjenere ganske hurtigt efter gennemført uddannelse tildeles et større eller mindre ledelsesansvar. For at forberede til, hvad ledelse er – og hvad man kan have behov for at uddannelse sig mere inden for, har det faglige udvalg etableret et valgfrit specialefag i restaurantledelse. Faget kan også anvendes til erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsskoler kan vejlede nærmere om erhvervsrettet påbygning.

Seneste nyt fra
Tjenerudvalget

I forlængelse af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2021 (Læs evt. mere om aftalen her) arbejder det faglige udvalg aktuelt med 2 indsatser:

1. Vi oplever, at det netop nu er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt med elever til tjeneruddannelsen.
Efter COVID-19 pandemien har erhvervsskolerne oplevet en faldende tilgang til grundforløbet. Samtidig er der et betydeligt frafald mellem grundforløbet og hovedforløbet i uddannelsen. Det faglige udvalg arbejder på at afdække årsager til fravalg af og frafald fra uddannelsen med henblik på, at vi i de kommende år kan iværksætte indsatser, der øger tiltrækningen til og fastholdelsen af elever i tjeneruddannelsen.

2. Vi har erfaret, at mange elever og virksomheder (oplæringsansvarlige) ikke kender og bruger målene for oplæringen i virksomheden.
Det faglige udvalg for tjeneruddannelsen arbejder på at få udviklet en APP, hvor elever og virksomheder let kan finde oplæringsmålene og kan blive inspireret til at arbejde med målene. Vi håber, at denne APP kan være med til at sætte mere fokus på elevernes læring i virksomhederne og samspillet med skoleundervisningen. APP’en forventes klart til brug i løbet af efteråret 2022.

Find kontaktperson

Udvalgets medlemmer

3F – Fagligt Fælles Forbund

Peter Lykke

Næstformand

Michael Jørgensen

Tilforordnet

Nicolai Martens

Jannie Rosenstrøm Jørgensen

Dansk Erhverv

Maria Mulbjerg Thimsen

HORESTA

Heine Egelund

Formand

Pia Svane

Tilforordnet

Rasmus Ostermann Andersen

Find kontaktperson

Medlemmer for opgavekommissionen

3F – Fagligt Fælles Forbund

Jannie Rosenstrøm Jørgensen

Nicolai Martens

HORESTA

Heine Egelund

Formand

Adam Berg