Uddannelsessekretariatet holder ferielukket d. 6., 7. og 8. april 2020.

Information til virksomheder og elever om Covid-19 findes her.
Under efteruddannelse finder I yderligere information om udbud af AMU kurser under corona-pandemien. Oversigt over hvilke kurser der vurderes helt eller delvist egnet til fjernundervisning findes her.
Vejledning og anbefalinger til skoler om svendeprøver m.v. under Corona-pandemien findes her.
Medarbejderne i Uddannelsessekretariatet arbejder hjemmefra for at bidrage til regeringens strategi for at mindske udbredelsen af Coronavirus. Kontoret er derfor lukket for personlig henvendelse indtil videre. Vi er tilstede på telefon og mail. Se hver enkelt medarbejders kontaktoplysninger under “kontakt” – anvend mobiltelefon nummer. 
På uvm.dk er der etableret en side om Corona: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid
Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler og institutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af coronavirussen. Det kan eksempelvis være spørgsmål om drift og tilskud eller prøver og eksamener. Hotlinen har åbent mandag til fredagfra kl. 8-17, og du kan ringe på tlf: 7080 6707

Der er indgået en trepartsaftale om lønkompensation for lærlinge/elever.

Aftalen betyder, at staten betaler lønkompensationen til virksomheder for elevlønninger. Kompensationen udgør 90% af elevernes løn, og virksomhederne skal fortsat betale fuld løn til eleven. Eleverne skal forsat så vidt muligt IKKE hjemsendes.
For eleverne indebærer aftalen, at de skal afholde 5 feriedage og at evt. prøvetid suspenderes uanset, om de bliver i virksomheden eller hjemsendes.
I kan læse mere om aftalen her:
https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/03/trepartsaftale-om-loenkompensation-vilkaar-for-laerlinge-og-elever/
Aftaleteksten finder i her.
www.virksomhedsguiden.dk kan virksomheder se, hvordan ordningen administreres.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for seneste nyt:

Elev / Kursist / Faglært

Arbejdsgiver

Institution