Vi varetager uddannelser inden for hotel- og restaurationsbranchen og efteruddannelse inden for bageri/konditori, slagteri, storkøkken, hotel og restaurant.

Kom i kontakt med os her: klik på linket her

En håndsrækning til virksomheder og elever

– hjælp som følge af COVID-19
Mangler du en elev? Tjener, receptionist kok eller gastronom med speciale i smørrebrød og catering?
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale, som indeholder en række tiltag, der skal holde hånden under elever, lærlinge og danske virksom­heder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbi­drag.
Aftalen omfatter bl.a. styrkede løntilskuds- og refusi­onsordninger samt initiativer, der sikrer, at elever nemmere får adgang til skolepraktik.
Ansæt nye elever og få ekstra økonomisk tilskud i 2020
Hvis I som privat arbejdsgiver ansætter flere elever i år, kan I få ekstra løntilskud – ud over den normale praktikbonus. Det er netop besluttet i en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.
Aftalen indeholder flere initiativer, fx:
  • I får automatisk et midlertidigt løntilskud på op til 90 % af elevlønnen for resten af 2020, hvis I opretter nye uddannelsesaftaler. Dog udgør løntilskuddet 45 % for nye indgåede korte uddannelsesaftaler.
  • For eksisterende aftaler får I automatisk et midlertidigt løntilskud på 75 % af elevlønnen.
  • Lønrefusionen for skoleperioder fra AUB forhøjes desuden med 20 % for ordinære aftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler. Dermed kan lønrefusionen overstige 100 % af lønudgiften – både for igangværende og nye elever.
I kan læse mere om initiativerne på www.virk.dk/ekstra-tilskud.
På vegne af de faglige Udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for seneste nyt:

Elev / Kursist / Faglært

Arbejdsgiver

Institution