Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen

Det faglige udvalg lægger vægt på at sikre, at eleven gennem receptionistuddannelsen opnår brede grundkompetencer, der gør det muligt for den faglærte receptionist at tage ansættelse i alle de forskellige virksomhedstyper, der findes inden for branchen i Danmark. Dermed får den faglærte receptionist de bedste beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og i arbejdslivet som helhed.

Det faglige udvalg afdækker grundigt behovet for og sammensætningen af relevante kompetencer for at sikre at eleverne får tidssvarende og langtidsholdbare uddannelser.

Det faglige udvalg har gennem de seneste år arbejdet med at revidere svendeprøven i uddannelsen. Noget af det nye er, at eleverne i stedet for den skriftlige projektopgave skal arbejde med en praksisnær case. På den måde kommer elevens svendeprøve til i højere grad at tage afsæt i problemstillinger og opgaver, eleven møder i jobbet som receptionist. Den nye svendeprøve er trådt i kraft 1. august 2020.

Det faglige udvalg har valgt at styrke elevernes engelsksproglige kompetence ved at løfte faget til niveau C i hovedforløbet. Samtidig har uddannelsens grundforløb fået en mere tydelig receptionsfaglig profil.

Seneste nyt fra
Receptionistudvalget

I forlængelse af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2021 (Læs evt. mere om aftalen her) arbejder det faglige udvalg aktuelt med 2 indsatser:

1. Vi oplever, at det netop nu er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt med elever til receptionistuddannelsen.
Der er et meget stort frafald mellem grundforløbet og hovedforløbet i uddannelsen. Det faglige udvalg arbejder på at afdække årsager til fravalg af og frafald fra uddannelsen med henblik på, at vi i de kommende år kan iværksætte indsatser, der øger tiltrækningen til og fastholdelsen af elever i receptionistuddannelsen.

2. Vi har erfaret, at mange elever og virksomheder (oplæringsansvarlige) ikke kender og bruger målene for oplæringen i virksomheden.
Det faglige udvalg for receptionistuddannelsen arbejder på at få udviklet en APP, hvor elever og virksomheder let kan finde oplæringsmålene og kan blive inspireret til at arbejde med målene. Vi håber, at denne APP kan være med til at sætte mere fokus på elevernes læring i virksomhederne og samspillet med skoleundervisningen. APP’en forventes klart til brug i løbet af efteråret 2022.

Find kontaktperson

Udvalgets medlemmer

3F – Fagligt Fælles Forbund

Line Memborg

Formand

Michael Jørgensen

Tilforordnet

Barbara Correa de Oliveira

Katrine V. Thomsen

Dansk Erhverv

Helle Hessellund Bisholm

HORESTA

Anne Mette Pignot

Lonnie Grønbech Pape

Næstformand

Pia Svane

Tilforordnet

Find kontaktperson

Medlemmer i opgavekommissionen

3F – Fagligt Fælles Forbund

Line Memborg

Formand

Barbara Correa de Oliveira

Dansk Erhverv

Camilla Mørkvig

HORESTA

Vacant

Mail: ?