Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Gastronomuddannelsen er en bred grunduddannelse. Det faglige udvalg lægger vægt på at sikre, at eleven gennem uddannelsen opnår brede grundkompetencer, der gør det muligt for den faglærte gastronom at tage ansættelse i alle de forskellige virksomhedstyper, der findes inden for branchen i Danmark. Dermed får den faglærte gastronom de bedste beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og i arbejdslivet som helhed.

Det faglige udvalg afdækker grundigt behovet for og sammensætningen af relevante kompetencer for at sikre at eleverne får tidssvarende og langtidsholdbare uddannelser.

Det faglige udvalg har gennem de seneste år arbejdet med at revidere svendeprøven i uddannelsen. Den nye svendeprøve er trådt i kraft 1. august 2020. Du kan se mere om den nye svendeprøve og se eller gense et webinar om prøven under ”CENSOR”.

Gennem de seneste år har det faglige udvalg ændret uddannelsens fokus fra økologi til bæredygtighed, som nu fylder en langt større del af den skoleundervisning, eleverne modtager på hovedforløbet. Udover specifikke fag i bæredygtighed, indgår indirekte læring om bæredygtighed i fag/mål som råvarekendskab, sæsoner, kalkulation/svindprocenter (madspildsproblematikken) mv.

Seneste nyt fra
Gastronomudvalget

I forlængelse af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2021 (Læs evt. mere om aftalen her) arbejder det faglige udvalg aktuelt med 2 indsatser:

1. Vi oplever, at det netop nu er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt med elever til gastronomuddannelsen.
Efter COVID-19 pandemien har erhvervsskolerne oplevet en faldende tilgang til grundforløbet. Samtidig er der et betydeligt frafald mellem grundforløbet og hovedforløbet i uddannelsen. Det faglige udvalg arbejder på at afdække årsager til fravalg af og frafald fra uddannelsen med henblik på, at vi i de kommende år kan iværksætte indsatser, der øger tiltrækningen til og fastholdelsen af elever i gastronomuddannelsen.

2. Vi har erfaret, at mange elever og virksomheder (oplæringsansvarlige) ikke kender og bruger målene for oplæringen i virksomheden.
Det faglige udvalg for gastronomuddannelsen arbejder på at få udviklet en APP, hvor elever og virksomheder let kan finde oplæringsmålene og kan blive inspireret til at arbejde med målene. Vi håber, at denne APP kan være med til at sætte mere fokus på elevernes læring i virksomhederne og samspillet med skoleundervisningen. APP’en forventes klart til brug i løbet af efteråret 2022.

Find kontaktperson

Udvalgets medlemmer

3F, Privat Service Hotel & Restauration

Michael Jørgensen

Tonny Meyer

Tommy Jespersen

Horesta

Henrik Nielsen

Allan Hansen

Pia Svane

Dansk Erhverv

Rasmus Rasmussen

Find kontaktperson

Medlemmer i opgavekommissionen

Specialet kok:

Michael Wiuff Pedersen

Organisation: Horesta

Brian Therp

Organisation: 3F, Privat Service Hotel & Restauration

Thorbjørn Scott Moy

Organisation: Dansk Erhverv

Arne Tang

Organisation: 3F, Privat Service Hotel & Restauration

Michael Forsø Kragh

Organisation: 3F, Privat Service Hotel & Restauration

Specialet SMC:

Michael Wiuff Pedersen

Organisation: Horesta

Susanni Christensen

Organisation: 3F, Privat Service Hotel & Restauration

Tonny Meyer

Organisation: 3F, Privat Service Hotel & Restauration

Jonna Lauritsen

Organisation: 3F, Privat Service Hotel & Restauration