Loading...

Det faglige udvalg er nedsat i henhold til § 37 i lov om erhvervsuddannelser og er paritetisk sammensat af repræsentanter for henholdsvis HORESTA-Arbejdsgiver og 3F.

Udvalgets opgaver er bl.a. at fastlægge uddannelsernes:

 • varighed og struktur, herunder fordelingen af skoleundervisning og praktikuddannelse på de forskellige uddannelser og
 • mål og rammer for undervisningens indhold samt indholdet i praktikuddannelsen.

Udvalget følger den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder samt situationen på praktikpladsmarkedet. Dette kan føre til ændringer af uddannelsen og til aktiviteter for at få flere praktikpladser eller tiltrække flere elever til uddannelsen.

Udvalget træffer afgørelse om:

 • godkendelse af praktikvirksomheder,
 • godkendelse af særbestemmelser i uddannelsesaftaler,
 • afkortning eller forlængelse af uddannelser og
 • klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik.

Endvidere medvirker udvalget til udvikling og afholdelse af svendeprøverne samt forsøger at opnå forlig, når der er tvister mellem elever og praktikvirksomheder.

Medlemmer af det faglige udvalg

 • Michael Jørgensen, formand
 • Michael Wiuff Pedersen, næstformand
 • Allan Hansen
 • Thorbjørn Scott Moy
 • Rasmus Rasmussen
 • Jonna Lauritsen
 • Tommy Jespersen
 • Tonny Meyer

Møder i 2021

 • tirsdag 31. august 2021 kl. 09:30 til 16:00 på Uddannelsescenter Holstebro
 • tirsdag 30. november 2021 kl. 10.00 til 12.00

Det faglige Udvalg for
Gastronomuddannelsen

Det faglige Udvalg for
Tjeneruddannelsen

Det faglige Udvalg for
Receptionistuddannelsen

Efteruddannelsesudvalget
for Køkken, Hotel,
Restaurant, Bager, Konditor
& Kødbranchen