Loading...

Efter § 5 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser har arbejdsmarkedets parter nedsat 11 efteruddannelsesudvalg.

Tilsammen dækker efteruddannelsesudvalgene alle uddannelsesområder i AMU.

Udvalgets opgave er på baggrund af analyser af uddannelsesbehov og samarbejde med erhvervslivet at udvikle AMU-kurser, som kan opfylde arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse målrettet til faglærte og ufaglærte.

Udvikling af undervisningsmateriale og faglig efteruddannelse af lærerne er også opgaver, som udvalget varetager.

Udvalget dækker følgende brancher:

  • Køkken
  • Restaurant, kantine og catering
  • Hotel
  • Bager
  • Konditor
  • Kødbranchen – detail- og industrislagter

Udvalget har to faste møder om året. I 2019 afholdes de 8. marts kl. 10.00-12.30 og 4. oktober kl. 10.00-14.00 i sekretariatet. Derudover holders møder efter behov, samt der holdes møder mellem parterne ift. de enkelte brancher.

Udvalgets medlemmer

Det faglige Udvalg for
Gastronomuddannelsen

Det faglige Udvalg for
Tjeneruddannelsen

Det faglige Udvalg for
Receptionistuddannelsen

Efteruddannelsesudvalget
for Køkken, Hotel,
Restaurant, Bager, Konditor
& Kødbranchen