Efteruddannelsesudvalget

Efteruddannelsesudvalget udvikler uddannelser for medarbejdere og virksomheder

Udvalget er nedsat i henhold til § 5 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, i daglig tale kaldet AMU-kurser.

Udvalgets opgave er at udvikle branchespecifikke AMU-kurser og bidrage til, at medarbejdere på arbejdsmarkedet får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og understøtte virksomhedernes behov for relevant arbejdskraft. Alle kurser er vinklet konkrete jobs og jobfunktioner.

Uddannelsesbehovet og efterspørgslen på konkrete kurser sker b.la. via analyser og i dialog med medarbejdere, virksomheder og brancheaktører.

Sammensætning af udvalgets medlemmer er fordelt ligeligt mellem repræsentanter for arbejdsgivere og-arbejdstagere fra brancherne. Udvalget har to faste møder om året, og efter behov holdes derudover branchespecifikke møder mellem parterne.

Udvalget dækker følgende brancher:

  • Køkken
  • Restaurant, kantine og catering
  • Hotel
  • Bager
  • Konditor
  • Kødbranchen – gourmetslagter og industrislagteri

Seneste nyt fra
Efteruddannelsesudvalget

Ingen nyheder fundet..
Find kontaktperson

Udvalgets medlemmer

3F, Den Private Servicegruppe

Mette Jensen

Michael Jørgensen

Formand

Mail: michael.jorgensen@3f.dk
Tlf.: 8892 1127 / 2972 7813

Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Henrik Jonsbak

Mail: henrik.jonsbak@gmail.com
Tlf.: 3535 1546 / 4050 1546

Dansk Erhverv

Marianne Kragh

Mail: MAR@danskerhverv.dk
Tlf.: 41243014 / 33746187

Dansk Industri

Christine Bernt Henriksen

Mail: cbh@di.dk
Tlf.: 3377 3802 / 2949 4695

Jesper Dam

Mail: jeda@di.dk
Tlf.: 3377 4582 / 2974 3972

Danske Regioner

Michael Allerup Nielsen

Mail: michael.allerup.nielsen@regionh.dk
Tlf.: 2279 4957

Fag og Arbejde (FOA)

Laura Voigt Møllebro

Mail: lavm@foa.dk
Tlf.: 4697 2688 / 4057 5450

Fødevareforbundet NNF

Bill Vernegren

Mail: ?
Tlf.: ?

Susan Clausen

Mail: Sc@nnf.dk
Tlf.: 3818 7234 / 2912 4015

HORESTA

Pia Svane

Næstformand

Mail: PSV@horesta.dk
Tlf.: 35248080 / 51143786

Kost & Ernæringsforbundet

Gerda Thomassen

Mail: gkt@kost.dk
Tlf.: 3163 6654