Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger på Uddannelsessekretariatets medarbejdere. Klik på den person, du ønsker at komme i kontakt med.
Find kontaktperson
Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed

Du ansøger om at blive godkendt som praktikvirksomheder via vores elektroniske ansøgningsskema.

Har du spørgsmål til godkendelsesproceduren eller din allerede indsendte ansøgning, bedes du skrive til godkendelse@uddsek.dk. Du bedes i emnefeltet skrive, hvilken uddannelse ansøgningen drejer sig om.

Censorer

Skal du være censor – eller bestille censorer – se nærmere her.

Bekræftelse som censor, herunder booking af hotel/fly, sker via: dette link.

Honorarskema kan du downloade via Via dette link

Har du spørgsmål bedes du sende dem til censor@uddsek.dk

Organisationer: Informationer om censorer og udpegninger til svendeprøver bedes sendt til censor@uddsek.dk

Skole: Ændringer eller problemstillinger vedr. censorer til svendeprøve bedes sendt til censor@uddsek.dk

Efteruddannelse

Henvendelser om AMU og efteruddannelse bedes sendt til efteruddannelse@uddsek.dk

Genudstedelse

Har du mistet dit svendebrev, kan vi måske hjælpe med en genudstedelse. Læs mere her

Kontaktoplysninger på AMU-udbydere

Find kontaktoplysninger på udbydere af AMU-kurser på denne side.

Kontaktoplysninger på erhvervsskoler

Find kontaktoplysninger på erhvervsskoler på denne side.

Svendebreve

Spørgsmål om svendebreve og faktura for deltage i en svendeprøve sendes til  js@uddsek.dk

Svendeprøve

Holdlister og karakterer bedes sendt med sikker post til  js@uddsek.dk. Alternativt til sekretariatets e-boks.

Forligssager

Anmodning til udvalg om indkaldelse til forligsmøde bedes sendt til js@uddsek.dk.

Ændring af uddannelsestid

Drejer din henvendelse om ændring af en elevs uddannelsestid, kan du læse mere om, hvad det kræver mv. på denne side.

Sikker post

Alle vores direkte mails kan modtage sikker post. Certifikat til dem kan findes via den offentlige certifikatdatabase.

Har du spørgsmål eller er du måske ikke helt sikker på, hvem du skal kontakte?

Du er mere end velkommen til at ringe til os på vores hovednummer (følg instruktionerne via vores telefonguide) eller udfylde nedenstående formular.

Udfyld formular

Alle felter med * skal udfyldes.

Hvad drejer din henvendelse sig om? *

Find kontaktperson

Medarbejdere i sekretariatet

Administration

Jeanet Sørensen

Jeanet Sørensen

 • Administrativ medarbejder
 • Svendeprøveadministration
 • Udstedelse af svendebreve og uddannelsesbeviser
 • Fakturering - og udstedelse af svendeprøvegebyr og genudstedelser
 • Censorbestilling og servicering af censorer
 • Forligssager for Tjener, Receptionist- og Gastronomuddannelsen
 • Indsendelse af afsluttende praktikerklæringer til alle specialer
 • Medalje administration

 

Mail: js@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110437

Lone Larsen

Lone Larsen

 • Sekretær
 • Bogholderi og honorar af censorer

Mail: ll@uddannelsessekreatriatet.dk
Tlf.: 52110729

AMU

Erik Jacob Overgaard

Erik Jacob Overgaard

 • Uddannelseskonsulent
 • Efteruddannelsesudvalget
 • Efteruddannelse for gastronomer og ernæringsassistenter

Mail: ejo@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110895

Lars Ahm

Lars Ahm

 • Uddannelseskonsulent
 • Efteruddannelsesudvalget
 • Efteruddannelse for receptionister, tjenere og slagtere

Mail: la@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110697

EUD

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

 • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837

Ledelse

Sandra Trasborg Hansen

Sandra Trasborg Hansen

 • Sekretariatschef

Mail: sh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 51940308

Niels Kristian Østergaard

Niels Kristian Østergaard

 • Souschef

Mail: nko@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110587