Loading...

Her finder du kontaktoplysninger på Uddannelsessekretariatet. Gennemgå de forskellige overskrifter nedenfor. Tryk på den, som du ønsker at kontakte os om. Der vil folde sig en boks ud med kontaktoplysninger ift. den valgte overskrift.

Du ansøger om at blive godkendt som praktikvirksomheder via vores elektroniske ansøgningsskema.

Har du spørgsmål til godkendelsesproceduren eller din allerede indsendte ansøgning, bedes du skrive til godkendelse@uddsek.dk. Du bedes i emnefeltet skrive, hvilken uddannelse ansøgningen drejer sig om.

Censor:

Organisationer: Informationer om censorer og udpegninger til svendeprøver bedes sendt til censor@uddsek.dk

Skole: Ændringer eller problemstillinger vedr. censorer til svendeprøve bedes sendt til censor@uddsek.dk

Henvendelser om AMU og efteruddannelse bedes sendt til efteruddannelse@uddsek.dk

Har du mistet dit svendebrev, kan vi måske hjælpe med en genudstedelse. Læs mere her

Find kontaktoplysninger på udbydere af AMU-kurser på denne side.

Find kontaktoplysninger på erhvervsskoler på denne side.

Spørgsmål om svendebreve og fakturaer for deltage i en svendeprøve sendes til kjm@uddsek.dk

Holdlister og karakterer bedes sendt til svendeproeve@uddsek.dk.

Hvis din henvendelse skal sendes via sikker post, kan du sende den til kjm@uddsek.dk.

Anmodning til udvalg om indkaldelse til forligsmøde bedes sendt til ms@uddsek.dk.

Ønsker du at søge om ændring af uddannelsestiden for en elev, kan du læse mere om, hvad det kræver mv. på denne side. Hvis du har yderligere spørgsmål, skrive til os på eud@uddsek.dk.

Henvendelser om andet bedes sendt til post@uddsek.dk.

Uddannelsessekretariatet
Vigerslev Allé 18, 3. sal
2500 Valby

Adressen på Google Maps

Alle vores direkte mails kan modtage sikker post. Certifikat til dem kan findes via den offentlige certifikatdatabase.

Kontaktoplysninger på medarbejdere i sekretariatet finder du her