Nyttig viden om oplæring af elever

Oplæringsmål

Det er den oplæringsansvarlige i virksomhedens opgave at sørge for, at eleven når de oplæringsmål, der er gældende for den praktiske del af uddannelsen. Oplæringsmålene er fordelt hen over uddannelsesforløbet, så der er progression i sværhedsgrad og graden af selvstændighed, hvormed eleven kan løse opgaven. Det er en forudsætning, at der er en oplæringsberettiget til stede under elevens læring i virksomheden.

Forud for hver skoleperiode i hovedforløbet skal elev og virksomheden sammen udfylde en erklæring om oplæring. Hvis der er mål, eleven ikke har nået i den forudgående periode, skal elev, virksomhed og skole planlægge, hvordan disse mål bliver nået.

For elever, der er begyndt i uddannelsen efter 1. august 2021

For elever, der er begyndt i uddannelsen før 1. august 2021

For elever, der er begyndt i uddannelsen efter 1. august 2021

For elever, der er begyndt i uddannelsen før 1. august 2021

For elever, der er begyndt i uddannelsen efter 1. august 2021

For elever, der er begyndt i uddannelsen før 1. august 2021

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837