Loading...

En elev er en god arbejdskraft og et godt aktiv for en virksomhed, men først og fremmest skal eleven uddannes i faget.

Vejledning om god oplæring 

Som oplæringsansvarlig er man den aktive sparringspartner for virksomhedens elev og understøtter elevens uddannelsesforløb med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter. Som oplæringsansvarlig planlægger du elevens praktikuddannelsesforløb og synliggør de faglige mål sammen med eleven.

I det daglige arbejde med oplæring af elever kan der være brug for inspiration, konkrete ideer og værktøjer.

Her er fire publikationer, som kan hjælpe på vej:

BAR service og tjenesteydelser

Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser (forkortes BAR service og tjenesteydelser) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område. Læs mere her

Kursus til praktikvejleder i hotel- og restaurantbranchen

Flere skoler udbyder AMU-kurset “Praktikvejleder i hotel- og restaurantbranchen“, som er rettet mod virksomhedens oplæringsansvarlige personer.

Kurset styrker deltagerens forudsætninger for at planlægge elevens praktikuddannelsesforløb, evne til at kommunikere med eleven om faglige emner og give positiv feedback.

Elevoverenskomst

Erhvervsuddannelseselevers ansættelsesvilkår er reguleret af en overenskomst. Du kan finde elevoverenskomsten for hotel- og restaurantbranchen på denne side, hvor du også kan læse mere om elevers ansættelsesvilkår.

Elevplan

Som virksomhed har man adgang til erhvervsskolernes planlægningsværktøj http://www.elevplan.dk/.

Her kan du og eleven i samarbejde med skolen tilrettelægge den bedst mulige erhvervsuddannelse. Fordelen ved at bruge Elevplan er, at du kan vejlede eleven og planlægge praktikforløbet, så det bliver mest relevant for både elev og jeres virksomhed.

Undervisningsministeriet har udgivet en folder om Elevplan