Loading...

Til at starte med vil vi gerne sige mange tak for, at du hjælper med at uddanne fremtidens dygtige faglærte. Danmark og det danske arbejdsmarkedet ville være en masse dygtige håndværkere fagtiggere, hvis det ikke var for de mange praktikvirksomheder, som dagligt medvirker til at løfte ansvaret med at uddanne unge mennesker til gastronom, tjenere og receptionister.

Vejledning til oplæringsansvarlige

For at hjælpe med oplæringen i virksomheden har vi udarbejdet nogle vejledning til jeres oplæringsansvarlige. Du kan finde det på denne side.

Informationsmateriale til praktikvirksomheder

Vi har også lavet informationsmateriale til virksomheden. Det kan du finde på denne side.

Elevernes ansættelsesvilkår

Her kan du læse mere om dine elevers ansættelsesvilkår. Der er også link til elevoverenskomsten.

Praktikmål

Din elev skal nå en række praktikmål. Du kan læse dem her:

Praktikerklæringer

Elevens uddannelse er opdelt i praktikperioder og skoleperioder. Efter hver praktikperiode skal du udfylde en praktikerklæring. Denne erklæring hjælper skolen til at fokusere på de dele af elevens uddannelse, som eleven ikke er bedst til. På den måde kan skolen og praktikvirksomheden hjælpes ad. Du finder praktikerklæringerne på denne side.

Ændring af uddannelsestid

Hvis din elev har brug for mere eller mindre uddannelsen, kan du søge om afkortning eller forlængelse. Det sker via denne side.