Loading...

Erhvervsuddannelseselever kan gennemføre en del eller hele deres praktikuddannelse i udlandet gennem PiU-ordningen eller ved en udstationering.

PiU-ordningen

PIU står for praktik i udlandet og er et dansk mobilitetsprogram, der også omfatter elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser. Ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse.

Du kan læse mere PIU-ordningen via:

Udstationering

Du har også mulighed for at blive udstationeret i udlandet. Det er noget, som du skal aftale med din arbejdsgiver.

Økonomisk støtte

Hos AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) kan du søges om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet:

Hjælp til at komme i praktik i udlandet

Din skole kan hjælpe med at skaffe dig praktik i udlandet. Find kontaktoplysninger på din skoles PiU-koordinator via denne side.