Erhvervsuddannelseselever kan gennemføre en del eller hele deres oplæring i udlandet gennem OIU-ordningen eller ved en udstationering.

OIU-ordningen

OIU står for oplæring i udlandet og er et dansk mobilitetsprogram, der også omfatter elever på erhvervsuddannelser. Ordningen giver mulighed for, at oplæring i form af lønnet beskæftigelse i udlandet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse og træder i stedet for oplæring i en virksomhed i Danmark.

Du kan læse mere OIU-ordningen via:

Udstationering

Elever, der har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, har også mulighed for at blive udstationeret i udlandet. Det er noget, som elev og arbejdsgiver skal aftale med hinanden og skrive ind i uddannelsesaftalen, evt. ved et tillæg.

Økonomisk støtte

Hos AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) kan elever søge om økonomisk støtte til oplæring i udlandet:

Hjælp til at komme i oplæring i udlandet

Erhvervsskoler kan hjælpe med at skaffe elever oplæringsmuligheder i udlandet. Find kontaktoplysninger skolerne via denne side.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837