Loading...

Erhvervsuddannelserne består af en kombination af praktikuddannelse og skoleundervisning.

For at kunne gennemføre uddannelsen skal du derfor have en uddannelsesaftale. I stedet for en uddannelsesaftale kan du på gastronomuddannelsen blive optaget til skolepraktik.

En uddannelsesaftale er en form for ansættelseskontrakt med en virksomhed, som er godkendt til at uddanne elever. Mens du er i praktik, er du omfattet af elevoverenskomsten inden for hotel- og restaurantbranchen. Læs mere om ansættelsesvilkårene som elev på denne side.

Du kan finde en praktikplads på flere forskellige måde.

Din skole kan også hjælpe dig. Find deres hjemmeside på denne side.

Ledige praktikpladser bliver lagt ud på www.praktikpladsen.dk.

Mulighederne for at finde en praktikplads er rigtig gode for tiden. Du kan se den seneste statistik over uddannelsesaftaler for uddannelserne inden for hotel- og restaurantbranchen på denne side eller læs mere på www.praktikpladsen.dk under de enkelte uddannelser.

Du har også mulighed for at gennemføre din praktik i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet