Loading...

Behandling af ansøgninger

  1. Når du har trykket “Afsend ansøgning”, bliver der sendt en mail til dig og til Uddannelsessekretariatet.
  2. Sekretariatet påbegynder herefter behandlingen af din ansøgning. Indledningsvist gennemgår sekretariatet at alt er udfyldt mv.
  3. Når ansøgningen er fuldt udfyldt, evt. efter dialog med dig, sender sekretariatet den til to besigtigelsesfolk – en fra HORESTA og en fra 3F. Besigtigelsesfolkene tager herefter kontakt til dig for at aftale et tidspunkt, hvor de kan komme på besøg i din virksomhed.
  4. Besøget har til formål at sikre, at der er de nødvendige rammer, udstyr og opgaver mv. for at kunne oplære eleverne i uddannelsens praktikmål. Du kan se praktikmålene for de enkelte uddannelser ovenfor.
  5. Under besøget vil besigtigelsesfolkene tale med den ansvarlige for den daglige drift, herunder ansvaret for elevens oplæring. I denne samtale vil de komme med gode råd og vejledning omkring det at have elever ansat.
  6. Efter besøget sender besigtigelsesfolkene en vurdering til Det faglige Udvalg.
  7. Udvalget træffer på baggrund af ansøgningen, besigtigelsesfolkenes vurdering og uddannelsens praktikmål afgørelse om, din virksomhed kan blive godkendt som praktikvirksomhed.
  8. Hvis udvalget ikke kan give en godkendelse til hele uddannelsen, vil den give en godkendelse som modsvarer den del af uddannelse, som virksomheden kan oplære eleven i.
  9. Afgørelsen sendes til virksomheden med e-mail. Vedlagt godkendelsen er vejledning, regler og rammer om ansættelse og uddannelse af elever.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til godkendelse@uddsek.dk. Skriv i emnefeltet, hvilken uddannelse det drejer sig om.

Gem eller udskriv proces for behandling af ansøgninger

Bemærk: For at kunne ansøge om godkendelse skal du brugen enten Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Microsoft Edge.

Vælg hvilken uddannelse du ønsker at blive praktikvirksomhed i:

Her kan du læse, hvad eleverne i de enkelte uddannelser skal lære, mens de er i praktik (praktikmål):