Ansøg om at blive godkendt som praktikvirksomhed

Ansøgning om godkendelse som oplæringsvirksomhed (læreplads) 

Vælg hvilken uddannelse du ønsker at blive oplæringsvirksomhed for:

Her kan du læse, hvad eleverne i de enkelte uddannelser skal lære, mens de er under oplæring i virksomheden (mål for oplæring):

Behandling af ansøgninger

 1. Når du har trykket “Afsend ansøgning”, bliver der sendt en mail til dig og til Uddannelsessekretariatet.
 2. Sekretariatet påbegynder herefter behandlingen af din ansøgning. Indledningsvist gennemgår sekretariatet at alt er udfyldt.
 3. Når ansøgningen er fuldt udfyldt, evt. efter dialog med dig, sender sekretariatet den til to besigtigelsesfolk – en fra HORESTA eller DE og en fra 3F. Besigtigelsesfolkene tager herefter kontakt til dig for at aftale et tidspunkt, hvor de kan komme på besøg i din virksomhed.
 4. Besøget har til formål at sikre, at der er betryggende oplæringsvilkår i virksomheden, herunder at der er de nødvendige rammer, udstyr og opgaver mv. for at kunne oplære eleverne i uddannelsens oplæringsmål. Du kan se målene for de enkelte uddannelser ovenfor.
 5. Under besøget vil besigtigelsesfolkene tale med den ansvarlige for den daglige drift, herunder om ansvaret for elevens oplæring. I denne samtale vil de komme med gode råd og vejledning om at have elever ansat.
 6. Efter besøget sender besigtigelsesfolkene en vurdering til Det faglige Udvalg.
 7. Udvalget træffer på baggrund af ansøgningen, besigtigelsesfolkenes vurdering og uddannelsens oplæringsmål afgørelse om, hvorvidt virksomheden kan blive godkendt som praktikvirksomhed.
 8. Hvis udvalget ikke kan give en godkendelse til hele uddannelsen, kan udvalget give en godkendelse som matcher den del af uddannelse, som virksomheden kan oplære eleven i.
 9. Afgørelsen sendes til virksomheden med e-mail. Vedlagt godkendelsen er vejledning, regler og rammer om ansættelse og uddannelse af elever samt klagevejledning.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til godkendelse@uddsek.dk. Skriv i emnefeltet, hvilken uddannelse det drejer sig om.

Bemærk: For at kunne ansøge om godkendelse skal du brugen enten Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Microsoft Edge.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

 • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837