Erhvervsuddannelseselever er efter §§ 55 og 56 i lov om erhvervsuddannelser omfattet af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, uanset om arbejdsgiveren har indgået en overenskomst eller ej.

Det betyder, at eleven minimum skal have den løn, som står i overenskomsten, og at overenskomstens bestemmelser gælder under uddannelsen. Derudover gælder de lovbestemte regler om arbejdstager også. Det er fx ferieloven.

Det står også i erhvervsuddannelsesloven, at arbejdsgiveren kun undtagelsesvis kan pålægge eleven arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte, og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås.

Læs Dansk Erhverv elevoverenskomst her.
Læs HORESTA elevoverenskomst her.

Alle erhvervsuddannelseselever skal have en uddannelsesaftalen senest den dag, hvor eleven starter i virksomheden. – LINK til siden om uddannelsesaftaler

Elevens første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter kan opsige uddannelsesaftalen uden angivelse af grund og varsel. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges medmindre begge parter er enige om det, eller uddannelsesaftalen misligholdes af én af parterne.

Elever er omfattet af ferielovens bestemmelser. Det betyder, at elever har ret til ferie med fuldløn de første to år af deres ansættelse, uanset at de ikke har optjent ret hertil. Læs ferieloven her.

Under sin oplæring i virksomheden er eleven omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skolen eller i virksomheden skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser (forkortes BAR service og tjenesteydelser) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område. Læs mere her

Andre spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, som du ikke har kunne finde svar på her, bedes du kontakte din faglige organisationer, fx 3F, Dansk Erhverv eller HORESTA. Sekretariatet kan ikke hjælpe med svar på spørgsmål om ansættelsesret eller overenskomsten.

Hvis du har spørgsmål, som du ikke har kunne finde svar på her, bedes du kontakte din faglige organisationer, fx 3F eller HORESTA. Sekretariatet kan ikke være hjælpe med svar på spørgsmål om ansættelsesret eller overenskomsten.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837