Før en arbejdsgiver kan ansætte en elev, skal virksomheden være godkendt som oplæringsvirksomhed (læreplads) af det faglige udvalg for uddannelsen. Herefter skal virksomheden indgå en uddannelsesaftale med eleven. Læs mere om at blive godkendt som læreplads

Uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale er en særlig form for ansættelseskontrakt, som gælder mellem en oplæringsvirksomhed og en erhvervsuddannelseselev. Aftalen er skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden aftalen starter. Link til formular til uddannelsesaftaler, tillæg og vejledninger mv.

Du kan læse mere om de forskellige typer af uddannelsesaftaler i publikationen “Sådan indgår du en uddannelsesaftale” (downloader en pdf-fil).

Digital uddannelsesaftale

Uddannelsesaftaler kan også udfyldes, underskrives og sendes digitalt. Dette sker via www.lærepladsen.dk

Find din nye elev

 • Virksomheder kan søge elever via lærepladsen.dk.
 • Læs også mere i folderen: Find din nye elev på nettet – eller bliv selv fundet…
 • Læs mere om elevernes ansættelsesvilkår på denne side.

Elevens første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter kan opsige uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges medmindre begge parter er enige om det, eller uddannelsesaftalen misligholdes af én af parterne.

Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser. Læs ferieloven

Økonomisk støtte til arbejdsgivere med elever

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever. AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

 • Lønrefusion under elevers skoleophold
 • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
 • Lærepladstilskud ved særlige elevforløb

Under oplæring i virksomheden er eleven omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skolen eller i virksomheden skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

 • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837