Loading...

Før du kan ansætte en elev, skal du være godkendt som praktikvirksomhed af det faglige udvalg for uddannelsen, og du skal indgå en uddannelsesaftale med eleven. Læs mere om at blive godkendt som praktikvirksomhed

Uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale er en særlig form for ansættelseskontrakt, som gælder mellem en praktikvirksomhed og en erhvervsuddannelseselev. Aftalen er skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden aftalen starter. Link til formular til uddannelsesaftaler, tillæg og vejledninger mv.

Du kan læse mere om de forskellige typer af uddannelsesaftaler i publikationen “Sådan indgår du en uddannelsesaftale” (downloader en pdf-fil).

Digital uddannelsesaftale

Uddannelsesaftaler kan også udfyldes, underskrives og sendes digitalt. Dette sker via www.elevplan.dk.

På siden skal man, som arbejdsgiver vælge arbejdsgiver i venstre side af billedet. Her kan man logge ind via Elevplan eller med NemID. For at bruge NemID skal man trykke på tasten til højre for loginfelterne til Elevplan. Derefter åbnes et nyt vindue med login til NemID. Eventuelle spørgsmål og problemer med siden bedes rettet til den lokale erhvervsskole.

Find din nye elev

Virksomheder kan søge elever via praktikpladsen.dk. Læs også mere i folderen: Find din nye elev på nettet – eller bliv selv fundet…

Ansættelsesvilkår

Du kan læse mere om elevernes ansættelsesvilkår på denne side.

Prøvetid

Elevens første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter kan opsige uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges medmindre begge parter er enige om det, eller uddannelsesaftalen misligholdes af én af parterne.

Ferie

Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser. Læs ferieloven

Økonomisk støtte til arbejdsgivere med elever

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever. AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

  • Lønrefusion under elevers skoleophold
  • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
  • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb

Læs om udbetalinger fra AUB til arbejdsgivere

Forsikring

Under sin oplæring i praktikvirksomheden er eleven omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skolen eller i virksomheden skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.