Loading...

Erhvervsuddannelsernes to grundlæggende principper er:

  • Mesterlæren og
  • Vekseluddannelse

Princippet om mesterlæren betyder, at vi uddanner fremtidens faglærte ved at lade dem lære fra nutidens faglærte. På den måde sikrer vi, at det gode håndværk går i arv fra generationer til generationer.

Princippet om vekseluddannelse betyder, at undervisningen skifter mellem praktikoplæring i virksomhederne og teoriske undervisning i skolen. På den måde får eleverne det bedste fra begge verdener, og kan tænke praksis og teori sammen.

For at skabe erhvervsuddannelser kræves der derfor praktikvirksomheder, som kan forestå den gode oplæring.

Praktikpladssøgende

Er du en elev, som søger efter en praktikplads, kan du få hjælp af din skole eller læse mere på denne side.

Find en elev

Er du arbejdsgiver, som søger en elev, kan du hjælp af den lokale erhvervsskole eller læse mere på denne side.

Har du en elev ansat

Er du arbejdsgiver, som allerede har en elev ansat, kan du læse mere om dine forpligtelser og ansættelsesvilkårene på denne side.