Praktik

Oplæring i virksomhed

Hovedparten af en erhvervsuddannelse foregår som oplæring i en virksomhed. Virksomheden skal være godkendt som læreplads af det faglige udvalg for uddannelsen, før en elev og virksomhed kan indgå uddannelsesaftale med hinanden.

Virksomheden skal sørge for, at eleven får arbejdsopgaver og instruktion, der sikrer, at eleven bliver oplært i de praktikmål, der gælder for uddannelsen.

Eleven skal nå en række mål under oplæringen i virksomheden. Læs dem her:

Elevens uddannelse er opdelt i oplæringsperioder og skoleperioder. Efter hver oplæringsperiode skal arbejdsgiveren udfylde en erklæring om oplæring. Denne erklæring hjælper skolen til at fokusere på de dele af elevens uddannelse, som eleven ikke er bedst til. På den måde kan skolen og virksomheden hjælpes ad med at sikre, at eleven opnår alle mål. Skolen kan tilbyde supplerende skoleoplæring i gastronomuddannelsen, hvis der er mål, eleven ikke kan opnå i virksomheden. Erklæringerne om oplæring findes på denne side

Virksomheden giver eleven løn efter gældende overenskomst og skal sikre eleven tilfredsstillende oplæringsvilkår.

At virksomheder oplærer elever er vigtigt for hotel- og restaurationsbranchen – både for virksomheder og medarbejdere

Som oplæringsvirksomhed hjælper du med at løfte et betydningsfuldt ansvar for at uddanne gastronomer, tjenere og receptionister til branchen.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837