Loading...

Med en hotel- og restaurantuddannelse i ryggen har du mulighed for at videreuddanne dig herhjemme såvel som i udlandet. Her i landet kan du tage en lederuddannelse inden for branchen eller du kan videreuddanne dig til serviceøkonom. Det er en akademiuddannelse af 2 års varighed. Uddannelsen giver typisk adgang til mellemleder- og lederjob.

Nationalt og internationalt er serviceområdet i rivende vækst. Tendenserne går mod mere fritid og større krav til fritidens indhold. Et varieret og købedygtigt publikum er parat til at investere i de bedste ydelser. Det er med til at præge udviklingen inden for hotel-, turisme- og servicefagene. Brancherne har et stort behov for kvalificerede mellemledere, der kan tage udfordringerne op. Dette behov vil vokse yderligere i årene, der kommer. Med en uddannelse som serviceøkonom er du godt rustet til fremtiden.

Serviceøkonomens arbejdsområde er bredt defineret inden for områderne administration, økonomi, markedsføring og organisation inden for hotel-, turisme- og servicebrancherne. Serviceøkonomen forstår at kombinere sin viden om forretningsmæssige og kulturelle forhold med overvejelser om planlægning og organisering af serviceydelser. Derfor indgår serviceøkonomen ofte i ledelses- og organisatoriske sammenhænge.

Det er primært i virksomheder eller organisationer, hvor service står øverst på listen af ydelser, at serviceøkonomen finder udfordringer og ansættelse. Alt afhængigt af speciale bliver serviceøkonomen ansat inden for hotel- og restaurantbranchen, turistvirksomheder, turistbureauer eller i serviceproducerende virksomheder.

Læs mere på uddannelsesguiden