Bøger til receptionistuddannelsen

Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen har stået for udviklingen af undervisningsmaterialet til receptionistuddannelsen.

Bøgerne kan også købes enkeltvist hos forlaget Praxis og i diverse boghandler.

Branchekommunikation

Branchekommunikation giver forståelsen af, at mundtlig og skriftlig kommunikation er en vital del af en receptionists virke. På både dansk og engelsk.

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring er skrevet med inspiration fra en typisk markedsføringsplan. Den indeholder teorier om service samt om markedsføring.

Sikkerhed

Sikkerhed giver anvisninger på, hvordan man på især hoteller forebygger krise- og katastrofesituationer samt hvordan man forholder sig, hvis de skulle indtræffe.

Service og gæstebetjening

Service og gæstebetjening indeholder ud over teorier om service og gæstebetjening en mængde hjælpemidler såsom at læse kropssprog, reaktionsmåder og psykologisk forståelse.

Branchejura og forsikring

Branchejura og forsikring giver en grundlæggende indsigt i almene lovregler om aftaler m.m. og mere branchespecifikke regler om fx afbestilling. Restaurationsloven gennemgås indgående.

Konferencelære

Konferencelære giver redskaberne til at afvikle en konference fra bestillingen til efter arrangementet

Regning, kalkulation og virksomhedsøkonomi 

Regning, kalkulation og virksomhedsøkonomi omhandler virksomhedsøkonomi, kalkulation, nøgletalsberegninger samt betalingsmidler.

Miljø

Miljø omhandler hotellets miljøarbejde ud over en generel gennemgang af miljøpåvirkninger.

Turisme

Turisme giver en indføring i turistbranchens vigtigste begreber og fortæller om de mange forskellige typer af turistvirksomheder, der findes. Hæftet introducerer til begrebet turisme og de problemstillinger og udfordringer, der findes i dette erhverv.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø indeholder en gennemgang af arbejdsmiljøsystemet og dets redskaber; fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, erstatning samt et afsnit om sundhed på arbejdspladsen.

Helhedsforståelse

Helhedsforståelse omhandler budgetlægning og opfølgning, at læse regnskaber og at forholde sig til sin egen rolle i arbejdsdagen.

Bogpakke til receptionistuddannelsen

Bogpakken består af 10 bøger.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837