Receptionistuddannelsen

Receptionistuddannelsen varer 2 år efter grundforløbet. I den tid indgår i alt 20 ugers skoleundervisning fordelt på 2 skoleperioder af 10 ugers varighed incl. svendeprøven. Uddannelsen skal tilrettelægges, så eleven veksler mellem oplæring i virksomheden og skoleundervisning jævnt fordelt over uddannelsen. Eleven kan tidligst gå til svendeprøve 3 måneder før uddannelsesaftalen udløber.

For uddannelsen er der fastsat følgende regler:

Uddannelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/325

Uddannelsesordningen (indeholder blandt andet skoleundervisningens fag), som findes via følgende link: https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/

Oplæringsmål i virksomheden: Læs mere her

Skole og censorvejledning LINK

Du kan læse mere om svendeprøven på denne side.

Elever i uddannelsen får efter overenskomsten en bogpakke betalt af arbejdsgiveren. På denne side kan du se bøgerne til uddannelsen. 

Hvad synes eleverne om uddannelsen

Vi har talt med Christina og Helle om deres oplevelser med uddannelsen. Læs mere her

Ambitiøse elever

Fra ufaglært til faglært

For ufaglærte, der arbejder i receptioner, er der flere veje til at blive faglært receptionist. For voksne, der er fyldt 25 år, se nærmere om EUV erhvervsuddannelse for voksne – LINK

Man kan også blive faglært gennem kurser i AMU – se nærmere her: “Fra ufaglært til faglært receptionist”.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837