Ny mesterlære

Ny mesterlære betyder, at eleven lærer det, der hører grundforløbet til, som praktisk oplæring i en virksomhed.

Der skal underskrives en uddannelsesaftale fra start. Dog skal skolen involveres, så der lægges en uddannelsesplan inden uddannelsesaftalen underskrives.

Hvis en virksomhed ikke kan lære eleven alt det, der hører grundforløbet til, aftales det med skolen, at eleven skal gennemføre denne del som skoleundervisning. Det gælder typisk for fag som dansk, engelsk, naturfag, hygiejne og førstehjælp.

Eleven skal have lært det, der hører grundforløbet til inden for det første år. Herefter skal skolen og virksomheden kompetencevurdere eleven i forhold til, om eleven har lært det, der skal til for at fortsætte i hovedforløbet.

En uddannelse, der gennemføres som Ny mesterlære har samme varighed som uddannelsen normalt har. 

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837