Gastronomuddannelsen

Gastronomuddannelsen har to specialer: Kok & Smørrebrød og catering. Uddannelsen er delt i to trin. En elev, der afslutter uddannelsen efter trin 1, bliver gastronomassistent.

For uddannelsen er der fastsat følgende regler:

Uddannelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/603

Uddannelsesordningen, som findes via følgende link:

https://www.eud.uddannelsesadministration.dk/

Skole og censorvejledning LINK

Uddannelsen inden for smørrebrød og catering varer 2 år og 6 måneder efter grundforløbet. I den tid indgår i alt 24 ugers skoleundervisning fordelt på 3 skoleperioder.

Uddannelsen til kok varer 3 år og 3 måneder efter grundforløbet. I den tid indgår i alt 27 ugers skoleundervisning fordelt på 3 skoleperioder.

For elever, der afslutter med trin 1, gastronomassistent, varer uddannelsen 1 år efter grundforløbet og indeholder 1 skoleperiode af 10 ugers varighed.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837