Loading...

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Du kan vælge mellem 106 uddannelser med over 300 trin eller specialer.

Uddannelserne starter med et grundforløbet, som består af to dele. Grundforløbets 1. del er undervisning i generelle kompetencer rettet mod unge, som starter umiddelbart efter grundskolen. Grundforløbets 2. del er den indledende undervisning inden for en uddannelse. Her vil du møde den fagfaglige del af den uddannelse, som du ønsker. Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve, som skal bestås. Derefter har du adgang til hovedforløbet.

Grundforløbets 2. del kan også gennemføres i en virksomhed som Ny mesterlære. Læs mere om ny mesterlære

På hovedforløbet skifter du mellem praktik i en virksomhed og undervisning på en skole. Største delen af hovedforløbet foregår i praktik i virksomheden. For at komme i praktik skal du have en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Læs mere om at finde en praktikplads.

Erhvervsskoler

Erhvervsskolerne er gode til at give vejledning om uddannelserne. Hvis du ønsker at læse mere eller kontakte dem, kan du finde din lokale erhvervsskole, som udbyder uddannelser til hotel- og restaurantbranchen på denne side.

Videregående uddannelse

Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse. Læs mere om videregående uddannelse

Vælg hotel- og restauranterhvervet, hvis du vil have et arbejdsliv blandt mange mennesker, og hvis du ikke er bange for at tage fat og indimellem arbejde på tidspunkter, hvor andre holder fri. Det bliver dit job at skabe glæde og gode oplevelser. Her er samarbejde og teamwork vigtige nøgleord.

Har du lyst til at rejse og arbejde i udlandet, er en hotel- og restaurantuddannelse et perfekt udgangspunkt. Både i uddannelsestiden og bagefter har du gode muligheder for at komme ud og se verden. Og du er sikker på at blive godt modtaget. På internationalt plan nyder de danske hotel- og restaurantuddannelser stor respekt.

Læs mere om uddannelserne inden for hotel- og restaurantbranchen.

Eux – faglært og student

Erhvervsuddannelserne kan kombineres med en gymnasial uddannelse i form af eux. På den måde får du både en erhvervsfaglige uddannelse og en gymnasial uddannelse på samme tid. Derefter kan du gå ud og arbejde eller du kan læse videre. Læs mere om eux

Erhvervsuddannelse for voksne

Er du over 25 år, når du starter på en erhvervsuddannelse, starter du på euv (erhvervsuddannelse for voksne). Her bliver der taget hensyn til, at du har erfaringer fra livet og evt. fra arbejdsmarkedet. Uddannelsen for de voksne er kortere end for de unge. Læs mere om euv