Information om uddannelser

Inden for hotel- og restaurationsbranchen findes  erhvervsuddannelser til: Gastronom, tjener og receptionist. Uddannelserne er praktiske uddannelser, der veksler mellem skole og oplæring i en virksomhed.

Uddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb.

Eleven kan begynde en uddannelse med oplæring i virksomhed (praktikadgangsvej) eller på skole (skoleadgangsvej). Den første del af skoleundervisningen er grundforløbet. Denne del kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

Grundforløbet afsluttes med en prøve, som skal bestås. Desuden skal eleven bestå nogle boglige fag og opnå kompetencer inden for hygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse. Derefter har eleven adgang til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Grundforløbets 2. del kan også helt eller delvis gennemføres som praktisk oplæring i en virksomhed. Det kaldes “Ny mesterlære”.

På hovedforløbet skifter uddannelsen mellem oplæring i en virksomhed og undervisning på en skole. Største delen af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

Hovedforløbet kan kun gennemføres, hvis der er indgået en uddannelsesaftale mellem en elev og en virksomhed – eller hvis eleven er optaget til skolepraktik (kun gastronomuddannelsen) på en skole.

Erhvervsskolerne er gode til at vejlede om uddannelserne.  Find en erhvervsskole, som udbyder uddannelser til hotel- og restaurantbranchen på denne side.

Læs mere om uddannelserne inden for hotel- og restaurantbranchen.

Uddannelserne kan tilrettelægges, så de samtidig giver eleven en studentereksamen (EUX). Læs mere om EUX her

Voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører uddannelsen som euv-elev (erhvervsuddannelse for voksne). Uddannelsen tilrettelægges efter en realkompetencevurdering, hvor der gives afkortning for relevant erhvervserfaring eller anden gennemført uddannelse. Læs mere om EUV her

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837