Loading...

Vælg hotel- og restauranterhvervet, hvis du vil have et arbejdsliv blandt mange mennesker, og hvis du ikke er bange for at tage fat. Det bliver dit job at skabe glæde og gode oplevelser for andre mennesker. Her er samarbejde og teamwork vigtige nøgleord.

Har du lyst til at rejse og arbejde i udlandet, er en hotel- og restaurantuddannelse et perfekt udgangspunkt. Både i uddannelsestiden og bagefter har du gode muligheder for at komme ud og se verden. Og du er sikker på at blive godt modtaget. På internationalt plan nyder de danske hotel- og restaurantuddannelser stor respekt.

Du har flere forskellige hotel- og restaurantuddannelser at vælge imellem:

Hvor begynder man sin uddannelse?

Du vælger selv, om du vil begynde din uddannelse med praktik i en virksomhed, eller om du vil starte på grundforløb på skole. Ny mesterlære er en tredje mulighed, som adskiller sig ved, at den indledende del af uddannelsen – typisk et år – gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden. Læs mere om de forskellige aftalemuligheder her

Hvis du starter uddannelsen på skole, skal du søge om optagelse på www.optagelse.dk. Her kan du også blive oplyst om tilmeldingsfrist m.v. når du starter på uddannelsen, indkaldes du af skolen til en uddannelsessamtale, hvor der bliver udarbejdet en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen følger dig gennem hele uddannelsen og kan løbende tilpasses.

Ønsker du at starte uddannelsen i praktik, må du finde en godkendt praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Du kan søge en praktikplads via www.praktikpladsen.dk. Desuden kan du få vejledning om praktikpladser, uddannelsesaftaler m.v. på en erhvervs skole.

Har du allerede trin 1 af tjener- eller gastronomuddannelsen kan du optages på uddannelsens trin 2 via ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed eller via eud+.

Erhvervsuddannelse for voksen (euv) på minimum 25 år

Starter du på en erhvervsuddannelse, efter at du er fyldt 25 år, bliver du optaget på euv. Det betyder, at skolerne skal tilrettelægge din uddannelse ud fra, at du har erfaring og eventuel tidligere uddannelsen. Der vil også blive taget hensyn til dine individuelle kompetencer, hvorfor vi opfordrer dig til at kontakte den lokale erhvervsskole for at høre mere. Læs mere