Erhvervsuddannelse

Inden for hotel- og restaurationsbranchen har vi tre erhvervsuddannelser - tjeneruddannelsen, receptionistuddannelsen og gastronomuddannelsen. I gastronomuddannelsen kan man specialisere sig som kok eller inden for smørrebrød og catering.
Find kontaktperson

Erhvervsuddanelser

Uddannelserne

Gastronom

Receptionist

Tjener

De faglige udvalg

Faglige udvalg skaber fremtidens erhvervsuddannelser

De faglige udvalg skal arbejde for, at der er erhvervsuddannelser, der til enhver tid er tilpasset arbejdsmarkedets kvalifikationsbehov. Et fagligt udvalg er nedsat af arbejdsmarkedets parter, som inden for hotel- og restaurationsbranchen er 3F, HORESTA-Arbejdsgiver og Dansk Erhverv (DE). Udvalgene er således paritetisk sammensat og udfører myndighedsopgaver efter lov om erhvervsuddannelser.

Et fagligt udvalg varetager blandt andet følgende opgaver:

 • Bestemmer varighed og struktur for uddannelserne.
 • Bestemmer hvilke fag og hvilke praktikmål, der er i uddannelsen
 • Følger udviklingen på udvalgets område og tager initiativ til at ændre uddannelserne, så de følger efterspørgslen efter kompetencer på arbejdsmarkedet.
 • Godkender virksomheder til at kunne uddanne elever (godkendelse som læreplads)
 • Afkorter eller forlænger elevers uddannelser efter ansøgning fra elev og virksomhed (ændret uddannelsestid)
 • Arbejder for at forlige tvistigheder mellem elever og virksomheder
 • Arbejder for at sikre lærepladser og gode uddannelsesmæssige forhold i virksomhederne.
 • Behandler klager over skolers afgørelser om elevers optagelse til eller ophør med skolepraktik.

Udvalgene medvirker til at udvikle og afholde svendeprøver. Det er organisationerne i udvalgene, der udpeger censorer til prøverne.

Udvalget for Gastronom

Udvalget for Receptionist

Udvalget for Tjener

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

 • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837