Vidste du, at du kan blive faglært gennem kurser?

marts 2, 2022

Vidste du, at du kan blive faglært gennem kurser? Og er du opmærksom på, at du kan få godtgjort dine lønudgifter, når dine medarbejdere deltagere i efteruddannelse? Det er win-win for alle parter. Herunder finder du informationsmateriale, oversigt over kurser samt udtalelser.

Mange virksomheder inden for hotel- og restauranterhvervet oplever, at det kan være svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at det kan gå ud over virksomhedens drift og vækstmuligheder.

Efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere, kan være en del af løsningen på den udfordring.

HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er derfor gået sammen om et projekt, der skal synliggøre de muligheder, der er for gratis eller billig efteruddannelse. Projektet kalder vi ”JA TAK til efteruddannelse”.

JA TAK TIL EFTERUDDANNELSE er en fælles virksomhedsopsøgende indsats om tilskud til efteruddannelse af medarbejdere i virksomheder omfattet af Overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Der er gode muligheder for at få godtgjort de udgifter, der er forbundet med at have en medarbejder på efteruddannelse, både når det drejer sig om kompetenceløft fra ufaglært til faglært, AMU- eller akademikurser og kurser i dansk, matematik, engelsk og IT, samt private kurser.