Censorbestilling – receptionistuddannelsen

Denne formular bruges af erhvervsskoler til at bestille censorer til svendeprøver på receptionistuddannelsen.

Bestillingen skal indsendes på første dag i den afsluttende skoleperiode, som svendeprøven er en del af.

Uddannelsen har en skriftlig og en mundtlig del på forskellige dag. Vi skal gøre opmærksom på at den skriftlige del afholdes online.

Hvis du har ændringer til tidligere bestillinger, fordi I skal bruge færre eller flere censorpar, bedes du kontakte Jeanet Sørensen enten på censor@uddsek.dk eller tlf. 7060 5140

Til udarbejdelse af opgaver har vi brug for at vide, hvor mange elever i har på de enkelte hold. Har I kun et hold, skriver i bare nul under hold 2.

Eventuelle spørgsmål til denne formular kan rettes til Jeanet Sørensen på censor@uddsek.dk eller tlf. 7060 5140.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
censorer

Jeanet Sørensen

Jeanet Sørensen

  • Administrativ medarbejder
  • Udstedelse af svendebreve
  • Censorbestilling og servicering af censorer
  • Forligssager for Tjener, Receptionist- og Gastronomuddannelsen
  • Indsendelse af afsluttende praktikerklæringer til alle specialer

Mail: js@uddannelsessekretariatet.dkk
Tlf.: 52110437

Lone Larsen

Lone Larsen

  • Sekretær
  • Bogholderi og honorar af censorer

Mail: ll@uddannelsessekreatriatet.dk
Tlf.: 52110729