Slagteri og forædling

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience

FKB 2799

Kurser

Klik på emnerne nedenfor og se de aktuelle kurser inden for hver emne. Her kan du se kursets nummer, navn og varighed. Trykker du på nummeret, bliver du linket videre til www.ug.dk, hvor du kan læse mere om kurset.

Ønsker du at deltage på et kursus, kan du tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk eller kontakte den lokale AMU-udbyder.

48015Industriel detailudskæring3 dage
48490Introduktion til industrislagtning og forædling3 dage
48126Forædling i industrislagtning3 dage
48460Detailudskæring af delstykker af kød3 dage
49397Konceptudvikling for gourmetslagtere4 dage
49398Kvalitetssikring af produkter for gourmetslagtere3 dage
47823Pynt som blikfang i slagterbutikken1 dag
48027Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren3 dage
48585Konserveringsteknikker for kødprodukter4 dage
45680Råvarer og grundtilberedning for ferskvareområdet3 dage
47398Slagterkurven2 dage
43054Produktion af medister, pålæg og røgvarer3 dage
48241Maskin- og robotteknologi i industrislagtning 12 dage
48242Maskin- og robotteknologi i industrislagtning 22 dage
48243Maskin- og robotteknologi i industrislagtning 32 dage
48049Arbejdsmiljø 12 dage
48050Arbejdsmiljø 22 dage
40390Psykisk arbejdsmiljø2 dage
40392Ergonomi2 dage
42730Introduktion til førstehjælp på jobbet0,4 dage
45818Almen fødevarehygiejne3 dage
45902Almen fødevarehygiejne for flygtninge og indvandrere5 dage
47481Fødevarehygiejne og egenkontrol4 dage
47256Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen3 dage
32422Produktionshygiejne5 dage
48397Patogene mikroorganismer i risikoanalyse1 dag
47480Ledelse af hygiejne og egenkontrol4 dage
40041Den personlige uddannelses- og jobplan2 dage
40503Praktikvejlederens kommunikation med elever2 dage
45917Praktikvejledning af elever1 dag
45362Personlig udvikling til arbejde og uddannelse5 dage
44337Oprettelse af database til jobbrug2 dage
44350Standardisering af virksomhedens dokumenter1 dag
44371Jobrelateret brug af styresystemer på pc2 dage
45565Brug af pc på arbejdspladsen3 dage
46491Anvend informationer fra internettet til jobbrug1 dag
47215Opstillinger og layout i tekst2 dage

Udvalget har de seneste år fået udarbejdet følgende rapporter inden for området:

Barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning – september 2009

Behovsanalyse af industrislagterområdet 2021

Dette jobområde er beskrevet i en kompetencebeskrivelse (FKB 2799). Her kan man læse om jobområdets arbejdsprocesser, kompetenceprofiler og kompetencebehov, der danner grundlag for de kursustilbud, der findes og udvikles til jobområdet.

Vi udvikler løbende nye kurser for hele tiden at kunne opfylde jobområdets behov for kurser og efteruddannelse.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
efteruddannelse (AMU)

Erik Jacob Overgaard

Erik Jacob Overgaard

  • Uddannelseskonsulent
  • Efteruddannelsesudvalget
  • Efteruddannelse for gastronomer og ernæringsassistenter

Mail: ejo@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110895

Lars Ahm

Lars Ahm

  • Uddannelseskonsulent
  • Efteruddannelsesudvalget
  • Efteruddannelse for receptionister, tjenere og slagtere

Mail: la@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110697