Loading...

Forløbet varer 44 kursusdage og modsvarer de kompetencer, der opnås ved de to skoleperioder i specialet smørrebrød og catering i gastronomuddannelsen. For at kunne starte på forløbet skal du have gennemført forløbet “Fra ufaglært til faglært gastronomassistent”, være uddannet gastronomassistent, gastronom med specialet kok eller have tilsvarende kompetencer. For at få udstedt svendebrev som gastronom med specialet smørrebrød og catering skal du kontakte en erhvervsskole, hvor du kan dokumentere dine kompetencer og aflægge svendeprøve.

Grundtilberedning og produktion

Praktisk køkkenarbejde

Værtskab, kommunikation og service

Ernæring og sundhed