Loading...

Vejen mod faglært receptionist 1. del

Forløb tager 25 kursusdage og modsvarer de kompetencer, der opnås ved 1. skoleperiode i receptionistuddannelsen. Kompetencer i grundfagene engelsk på D-niveau, samfundsfag på F-niveau og psykologi på F-niveau forventes opnås forud for start på forløbet.

Receptionistarbejde og teknik

Branchejura og -korrespondance

Salg og service

Service og gæstebetjening

Vejen mod faglært receptionist 2. del

Forløbet tager 27 kursusdage og modsvarer de kompetencer, der opnås ved 2. skoleperiode i receptionistuddannelsen. Vejen mod faglært receptionist 1 eller tilsvarende forventes gennemført forud for start. For at få udstedt svendebrev som receptionist skal du kontakte en erhvervsskole, hvor du kan dokumentere dine kompetencer og aflægge prøve.

Receptionist i receptionen

Brancheøkonomi og drift

Salg og service

Service og værtskab