Loading...

I en kompetencebeskrivelse (FKB) kan du få indsigt i det pågældende jobområdes arbejde og uddannelsestilbud. Derfra er det muligt at finde de kurser, der passer til den enkelte medarbejder eller virksomhed.

Jobområdet omfatter arbejdsprocesserne i fremstilling af brød, kager, desserter og konfekture samt fastfood. Det kan foregår oftest i et bageri eller konditori, men kan også være i et hotel- eller restaurationskøkken, en fastfood-café, konfekturebutik eller i produktionen på en brød- eller chokoladefabrik.

Arbejdet varetages fortrinsvis af faglærte bagere, konditorer og chokolade- og konfektureassistenter. Mere enkle og rutinemæssige jobfunktioner varetages af ufaglærte medarbejdere, som udgør en voksende del af branche-medarbejderne.

På alle arbejdspladser er der typisk et fast flow af jobfunktioner: sortimentsplanlægning, varebestilling, varemodtagelse, kvalitetssikring og egenkontrol, produktion, klargøring til salg og afrydning. Produktionen kræver håndværksmæssig kunnen. Arbejdet foregår ofte manuelt, men maskiner og moderne teknologi anvendes i stigende omfang.

Kurserne henvender sig både til faglærte bagere, konditorer og chokolade- og konfektureassistenter og til ufaglærte, der ønsker at dygtiggøre sig.

Oversigt over kurser

Fælles kompetencebeskrivelse i pdf-fil

Udvalget har de seneste år fået udarbejdet følgende rapporter inden for området:

  • Behovsanalyse på bager- og konditorområdet 2020
  • Analyse

Følgende kompetenceområder indgår i FKB’en:

  • Brød-, kage- og dessertfremstilling: I kompetencen omfatter indgående kendskab til friske råvarer samt hel- og halvfabrikata. Du skal endvidere have indsigt i mekaniske og kemiske processer i fremstillingen, og i hvordan maskiner og råvarer agerer sammen. Du skal være i stand til at planlægge og udføre langsigtet produktion sideløbende med den dagsaktuelle. Ved fremstilling af kager og desserter er det vigtigt at have sans for form, farve og kreativitet.
  • Chokolade- og konfekturefremstilling: Fremstilling af chokolade og konfekture forudsætter, at du har håndværksmæssig kunnen og håndelag samt en forståelse af form og farve. Desuden forventes det, at du har indsigt i produktforhold; friske råvarer, halv- og helfabrikata. Kendskab til opbevaring, emballering og transport er ligeledes væsentlig.
  • Fremstilling af fastfood: Ved fremstilling af fastfood indgår brødet, som en hovedingrediens i kombination med produkter uden umiddelbar tilknytning til arbejdspladsens primære produktion, fx salat, pålæg, pølser og rejer. Dette indebærer bl.a. kompetence til at kunne opbevare og emballere fastfoodprodukter korrekt.
  • Kommunikation og samarbejde i bagerier og konditorier: I bagerier og konditorier er der ofte en skarp arbejdsdeling mellem medarbejdere inden for produktion og salg. Derfor er kompetencer i kommunikation og samarbejde vigtig for at kunne opnå en optimal produktion og servicering af kunder.
  • Kvalitetssikring og egenkontrol i bagerier og konditorer: Modtagelse, opbevaring og forarbejdning af råvarer og færdigprodukter stiller krav til din evne til at efterleve gældende lovgivning ved udførelse af egenkontrol, hygiejne- og opbevaringsforskrifter. Endvidere skal du være i stand til at kvalitetsvurdere friske råvarer, hel- og halvfabrikata samt at foretage lagerstyring.
  • Salg og service i bagerier og konditorier: I salgs- og servicearbejdet skal du betjene, vejlede og kommunikere med kunder vedr. køb af produkter i butikken. Du skal være i stand til at aflæse kunders ønsker og forventninger og afstemme din betjening og service hermed. Service, salgsteknik og kommunikation er vigtige kompetencer.
  • Sortimentsplanlægning, varebestilling og økonomistyring i bagerier og konditorier: For at kunne lave sortimentsplanlægning skal du have kendskab til varesortiment, økonomi, kundebehov/efterspørgsel og it-færdigheder på brugerniveau.