Loading...
AMU under Corona:

I forbindelse med COVID-19, nødundervisning og alternative undervisningsaktiviteter, efterspørger flere udbydere m.v. råd og vejledning om muligheder for fjernundervisning.

Jeres muligheder for udbud inden for rammerne af nødundervisning og generelle regler om fjernundervisning samt øvrig undervisningsaktivitet under Corona-pandemien har vi ikke forholdt os til. I skal derfor sikre jer, at udbuddet er lovligt efter de regler og retningslinjer Undervisningsministeriet fastsætter.

Her er en oversigt over udvalgets kurser, som vi i sekretariatet vurderer indholdsmæssigt helt eller delvist egner sig til fjernundervisning. Da der i sagens natur ikke findes digitalt læringsmateriale/prøver, som er centralt udarbejdet, er det jeres opgave at udarbejde relevant, digitalt materiale.

Listen rummer ikke tilkoblede kurser, da disse kurser hører hjemme i andre efteruddannelsesudvalg. Vi henviser jer derfor til disse udvalg, hvis I har brug for at afklare, om disse kurser er egnet til fjernundervisning. 

Information om kurser egnet til fjernundervisning findes her.

Arbejdsmarkedsuddannelserne, der i daglig tale kaldes AMU-kurser, er primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat i private og offentlige virksomheder. Udviklingen af AMU-kurser tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling. Kurserne er beskrevet ud fra de kompetencer, som deltageren vil kunne opnå ved deltagelse. Kompetencer er dét, som man efterfølgende kan udføre og konkret bruge i et job.

Struktur og mål

AMU-kurser har en varighed på mellem 1 dag og 6 uger. De kan tilrettelægges og gennemføres på forskellige måder. Det kan være på skolen, på virksomheden, nogle dage i sammenhæng eller ved enkeltstående dage nogle uger i træk. Når man har nået målene for et AMU-kursus får man udstedt et AMU-bevis.

Kompetenceudvikling

Man kan bruge AMU-kurser til at forbedre sine kompetencer i forhold til såvel en aktuel jobfunktion som et eventuelt ønske om at skifte jobområde eller jobfunktion. Er du ikke faglært, kan et AMU-kurser også være et skridt på vejen til at blive faglært. Da det konkrete behov for kompetenceudvikling ofte er forskelligt fra medarbejder til medarbejder og fra virksomhed til virksomhed, kan udbyderne af kurserne (skoler og AMU-centre) hjælpe med at afklare kompetencebehovet for både virksomheder og dens medarbejdere.

Fælles kompetencebeskrivelse

Kurserne inden for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen er grupperet i fem branche- og jobområder, også kaldet fælles kompetencebeskrivelser. Nedenfor er der links til hvert område, hvor under du kan finde kurserne inden for området samt inspirationsmateriale og undervisningsmateriale.

Kurser til ledige

Som ledige kan du have ret til 6 ugers selvvalgt undervisning. Tal med din a-kasse eller jobcenter om dette. Du kan finde de kurser, som du kan vælge inden for fødevarebrancherne, på denne side.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Flygtninge og indvandrere kan opnå kompetence til at varetage en arbejde gennem Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Udvalget har udviklet ni forløb, som du kan finde på denne side.

Prøver til dørmandsuddannelsen

Som udbyder af dørmandsuddannelsen kan I bestille prøver til jeres kursister via denne side.