Gastronomudvalget

Udvalgets medlemmer:

 • Jens Pedersen, formand

 • Michael Jørgensen, næstformand

 • Allan Hansen

 • Jonna Lauritsen

 • Michael Wiuff Pedersen

 • Susanni Christensen

Møder i 2019:

 • 27. februar kl. 10.30-15.00 på EUC Nord

 • 3. juni kl. 10.30-12.00 i sekretariatet

 • 12. august kl. 10.30-12.00 i sekretariatet

 • 20. november kl. 10.30-12.00 i sekretariatet

Udvalgets opgaver:

Det faglige udvalg er nedsat i henhold til § 37 i lov om erhvervsuddannelser og er paritetisk sammensat af repræsentanter for henholdsvis HORESTA-Arbejdsgiver og 3F.

Udvalgets opgaver er bl.a. at fastlægge uddannelsernes:

 • varighed og struktur, herunder fordelingen af skoleundervisning og praktikuddannelse på de forskellige uddannelser og

 • mål og rammer for undervisningens indhold samt indholdet i praktikuddannelsen.

Udvalget følger den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder samt situationen på praktikpladsmarkedet. Dette kan føre til ændringer af uddannelsen og til aktiviteter for at få flere praktikpladser eller tiltrække flere elever til uddannelsen.

Udvalget træffer afgørelse om:

 • godkendelse af praktikvirksomheder,

 • godkendelse af særbestemmelser i uddannelsesaftaler,

 • afkortning eller forlængelse af uddannelser og

 • klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik.

Endvidere medvirker udvalget til udvikling og afholdelse af svendeprøverne samt forsøger at opnå forlig, når der er tvister mellem elever og praktikvirksomheder.