Efteruddannelsesudvalget

Medlemmer af det faglige udvalg:

3F – Fagligt Fælles Forbund

Bo Christensen

Michael Jørgensen

Dansk Erhverv

Marianne Kragh

DI – Dansk Industri

Christine Bernt Henriksen

Jesper Dam

Fødevareforbundet NNF

Henrik Tonnesen

Morten Møldrup

Susan Clausen

Danske Regioner

Michael Allerup Nielsen

Fag og Arbejde (FOA)

Maria Schwartz Hoppe

HORESTA-Arbejdsgiver

Pia Svane

Henrik Green

Kost og Ernæringsforbundet

Gerda K. Thomassen

Faste møder:

Udvalget har to faste møder om året. I 2019 afholdes de 8. marts kl. 10.00-12.30 og 4. oktober kl. 10.00-14.00 i sekretariatet. Derudover holders møder efter behov, samt der holdes møder mellem parterne ift. de enkelte brancher.

Udvalgets opgaver:

Efter § 5 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser har arbejdsmarkedets parter nedsat 11 efteruddannelsesudvalg.

Tilsammen dækker efteruddannelsesudvalgene alle uddannelsesområder i AMU.

Udvalgets opgave er på baggrund af analyser af uddannelsesbehov og samarbejde med erhvervslivet at udvikle AMU-kurser, som kan opfylde arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse målrettet til faglærte og ufaglærte.

Udvikling af undervisningsmateriale og faglig efteruddannelse af lærerne er også opgaver, som udvalget varetager.

Udvalget dækker følgende brancher:

  • Køkken

  • Restaurant, kantine og catering

  • Hotel

  • Bager

  • Konditor

  • Kødbranchen – detail- og industrislagter