Loading...

Om erhvervsuddannelser og elever

Elever er en uundværlig investering i fremtiden og sikrer, at der også fremadrettet er fagligt dygtigt personale og et højt kvalifikationsniveau i branchen.

Har du allerede en godkendelse til at forestå oplæring af elever, kan en række spørgsmål gøre sig gældende: Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg ansætter en elev i min virksomhed? Hvilke aftaler kan jeg indgå med en elev og hvordan understøtter jeg bedst muligt elevens uddannelsesforløb?

På de følgende sider kan du finde vejledning og svar på mange af de spørgsmål, der kan være forud for ansættelse af en elev, og når en uddannelsesaftale mellem jer og eleven er indgået.

Om efteruddannelser og kursister

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurserne er kompetencegivende, og der udstedes bevis til deltageren ved gennemførelse.

Efteruddannelsesudvalget har udviklet en lang række AMU-kurser til brug for branchernes virksomheder: