Ændring af uddannelsestid

De faglige udvalg kan træffe afgørelse om afkortning eller forlængelse af varigheden af en elevs uddannelse. Ved modtagelse af en ansøgning om enten afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden kvitterer sekretariatet herfor. Det faglige udvalg behandler ansøgningen og træffer en afgørelse. Afgørelsen sendes til virksomheden og erhvervsskole. Virksomheden giver en kopi af afgørelsen til eleven.

Elever, der har særlige forudsætninger for den uddannelse, de er i gang med, på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse, kan i fællesskab med praktikvirksomheden ansøge det faglige udvalg om en afkortning af den samlede uddannelsestid.

Bemærk, at udvalget som udgangspunkt kun behandler ansøgninger, når eleven har gennemført anden skoleperiode i hovedforløbet.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for afkortningen set i forhold til de kompetencer, som eleven skal opnå på uddannelsen. Du kan finde kompetencemålene her. Begrundelsen bedes indeholder en beskrivelse af elevens tidligere beskæftigelse og uddannelse.

Ansøgningsskemaet til afkortning af uddannelsestiden

Virksomhed og elev kan hver for sig eller i fællesskab søge det faglige udvalg om en forlængelse af uddannelsestiden.

Bemærk, at udvalget som udgangspunkt kun behandler ansøgninger, når eleven har gennemført anden skoleperiode i hovedforløbet.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen set i forhold til de kompetencer, som eleven skal opnå på uddannelsen. Du kan finde kompetencemålene her. Begrundelsen bedes indeholde en beskrivelse af hvilke faglige kompetencer, som virksomheden vurderer, at eleven mangler, og det bør begrundes, hvorfor de ikke kan nås indenfor den planlagte periode.

I særlige situationer kan eleven og virksomheden selv indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med det tidsrum, som eleven har været fraværende i virksomheden.

 • på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid, 
 • er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning, 
 • har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, eller 
 • har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Ændres aftaleforholdet på grund af en af de ovennævnte grunde, skal der oprettes et tillæg til uddannelsesaftalen, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Ønskes uddannelsestiden forlænget med mere end fraværsperioden, er forlængelsen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.

Ansøgningsskemaet til forlængelse af uddannelsestiden

Vigtige informationer

 • Elevens karakterskemaer og praktikerklæringer bedes vedlagt ansøgningen.
 • Når ansøgningen er underskrevet af både virksomhed og elev, kan den sammen med andre relevante dokumenter, sendes til:

Gastronom (kok eller smørrebrød og catering): srh@uddannelsessekretariatet.dk

Tjener: hp@uddannelsessekretariatet.dk

Receptionist: hp@uddannelsessekretariatet.dk

Alle mailadresser kan modtage sikker post. Certifikat til dem kan findes via den offentlige certifikatdatabase

eller med posten til:

Uddannelsessekretariatet
Vigerslev Allé 18
2500 Valby

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

 • Uddannelseskonsulent
 • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

 • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837