Praktikpladssituationen 2018-03-12T15:19:13+00:00
Loading...

Nedenstående oversigt viser udviklingen på praktikpladsmarkedet i december 2015, 2016 og 2017 for alle erhvervsuddannelser som hele og for uddannelserne til gastronom, tjener og receptionist hver for sig: 

Alle uddannelser 2015 2016 2017
Igangværende aftaler 68.254 66.192 63.468
Indgået aftaler de seneste 3 måneder 9.481 8.932 9.104
Indgået aftaler det seneste år 44.381 43.889 42.282
Praktikpladssøgende elever 2.015 1.901 1.573
Elever i skolepraktik 6.919 7.203 6.464
Elever optaget til skolepraktik de seneste 3 måneder 1.548 975 855
Gastronom 2015 2016 2017
Igangværende aftaler 2.539 2.518 2.453
Indgået aftaler de
seneste 3 måneder
435 385 391
Indgået aftaler
det seneste år
1.929 1.926 1.895
Praktikpladssøgende
elever
106 72 67
Elever i skolepraktik 267 159 94
Elever optaget til skolepraktik
de seneste 3 måneder
87 40 25
Tjener 2015 2016 2017
Igangværende aftaler 489 464 449
Indgået aftaler de seneste 3 måneder 87 69 76
Indgået aftaler det seneste år 366 345 358
Praktikpladssøgende elever 9
Receptionist 2015 2016 2017
Igangværende aftaler 130 127 108
Indgået aftaler de seneste 3 måneder 19 12 24
Indgået aftaler det seneste år 92 78 103
Praktikpladssøgende elever 8 11 16

Data kommer fra Undervisningsministeriets Databank pr. 3. marts 2018.

“-” betyder, at tallet er mindre end 5.