Loading...

Nedenstående oversigt viser udviklingen på praktikpladsmarkedet i 3. kvartal 2016, 2017 og 2018 for alle erhvervsuddannelser som hele og for uddannelserne til gastronom, tjener og receptionist hver for sig: 

Alle uddannelser 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 68.718 67.601 67.289
Indgået aftaler i kvartalet 11.831 11.723 11.836
Indgået aftaler det seneste år 44.440 42.110 44.417
Praktikpladssøgende elever 1.485 1.565 1.259
Elever i skolepraktik 8.183 7.297 5.624
Elever optaget til skolepraktik i kvartalet 4.462 3.718 2.861
Gastronom 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 2.700 2.641 2.506
Indgået aftaler i
kvartalet
452 469 427
Indgået aftaler det
seneste år
1.977 1.889 1.793
Praktikpladssøgende
elever
66 34 54
Elever i skolepraktik 203 136 85
Elever optaget til skolepraktik i
kvartalet
149 96 89
Tjener 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 504 504 439
Indgået aftaler i kvartalet 85 89 61
Indgået aftaler det seneste år 363 351 315
Praktikpladssøgende elever 4
Receptionist 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 136 119 137
Indgået aftaler i kvartalet 18 26 20
Indgået aftaler det seneste år 85 91 107
Praktikpladssøgende elever 5 8

“-” betyder, at tallet ikke vises af diskretionshensyn, fordi det er mindre end 5.

Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus pr. 27. november 2018