Praktikpladssituationen2018-07-26T22:29:53+00:00
Loading...

Nedenstående oversigt, som er opdateret 26. juli 2018, viser udviklingen på praktikpladsmarkedet i maj 2016, 2017 og 2018 for alle erhvervsuddannelser som hele og for uddannelserne til gastronom, tjener og receptionist hver for sig: 

Alle uddannelser 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 67.703 65.595 64.675
Indgået aftaler de seneste 3 måneder 9.731 9.051 9.667
Indgået aftaler det seneste år 43.727 42.944 43.874
Praktikpladssøgende elever 1.952 1.481 1.319
Elever i skolepraktik 7.031 6.899 5.852
Elever optaget til skolepraktik de seneste tre 3 måneder 931 778 739
Gastronom 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 2.611 2.542 2.456
Indgået aftaler de
seneste 3 måneder
515 529 498
Indgået aftaler
det seneste år
1.966 1.898 1.847
Praktikpladssøgende
elever
69 40 46
Elever i skolepraktik 202 143 87
Elever optaget til skolepraktik
de seneste 3 måneder
40 31 19
Tjener 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 494 467 424
Indgået aftaler de seneste 3 måneder 108 85 78
Indgået aftaler det seneste år 362 324 354
Praktikpladssøgende elever 5
Receptionist 2016 2017 2018
Igangværende aftaler 146 128 128
Indgået aftaler de seneste 3 måneder 22 24 38
Indgået aftaler det seneste år 92 77 118
Praktikpladssøgende elever 12 8 15

“-” betyder, at tallet ikke vises af diskretionshensyn, fordi det er mindre end 5.

Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus