Loading...

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen. På den måde opnår du både erhvervskompetence og generel studiekompetence.

Eux indeholder praktik og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen – med undtagelse af grund- og valgfag samt fag med grundfagslignende indhold. Disse fag er erstattet af fag på gymnasialt niveau. Du får altså de samme erhvervsfaglige kompetencer i eux-forløb, som i almindelig erhvervsuddannelse. Samtidig får du fag på gymnasialt niveau, der i omfang svarer til en toårig gymnasial uddannelse.

Et eux-forløb er tilpasset erhvervsuddannelse. Det betyder, at de gymnasiale fag variere fra uddannelse til uddannelse.

Dermed sikres det, at du opnår generel studiekompetence, og at forløbet indeholder de specifikke fag, som er mest relevante i forhold til erhvervsuddannelsen og til eventuel optagelse på beslægtede videregående uddannelser.

Det er den enkelte erhvervsuddannelse, som er omdrejningspunkt for eux-forløbet. Det betyder, at regler og beskrivelser om erhvervsuddannelserne som udgangspunkt også gælder for eux. For eksempel i forhold til fagretninger, talentspor og højniveaufag, grundforløbsprøve, uddannelsesaftaler og skolepraktik.

Hvornår skal jeg søge om eux?

Du skal søge om eux-forløb, når du tilmeldinger dig til erhvervsuddannelsen.

Elever, der starter på et ordinært eud-forløb, har derudover mulighed for at skifte til et eux-forløb inden for de første to uger.

Elever, der ønsker at skifte fra et ordinært eud-forløb til et eux-forløb efter de første to uger, kan i særlige tilfælde opnå dispensation hertil. Forudsætningen er, at skolen vurderer, at den pågældende elev kan nå målene for et eux-forløb inden for den tilbageværende tid af grundforløbet.

Eux-elever kan gennem hele forløbet vælge at skifte til et almindeligt eud-forløb.

Læs mere om eux