Loading...

Et Certificate Supplement er et tillæg til de danske uddannelsesbeviser eller svendebreve, som på engelsk indeholder en kort og præcis beskrivelse af din uddannelse. Der redegøres for uddannelsens navn og længde, for kvalifikationer og færdigheder, samt hvilke job og arbejdsområder uddannelsen kvalificerer til.

Tillægget skal primært bruges af personer med en erhvervsuddannelse, som vil søge arbejde i udlandet, samt af udenlandske arbejdsgivere, som ansætter medarbejdere med en dansk faglig uddannelse.

Beskrivelserne kan desuden benyttes i andre sammenhænge, hvor der er behov for at redegøre for de danske erhvervsuddannelser, fx i forbindelse med internationale udviklingsaktiviteter og samarbejde mellem europæiske uddannelsesinstitutioner.

Et Certificate Supplement vil lette arbejdet for den udenlandske myndighed, der skal vurdere din uddannelse, men er ikke en garanti for, at du vil få din danske uddannelse anerkendt i udlandet.

Læs mere om Certificate Supplement

Hent tillægget til dit uddannelsesbevis eller svendebrev her:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder mere information omkring dokumentation af din uddannelse.