Beviser

Svendebreve og uddannelsesbeviser

Ved afslutningen af uddannelserne til gastronom, receptionist og tjener får eleven udleveret et svendebrev. Efter trin 1-uddannelser får elever et uddannelsesbevis. Det er det faglige udvalg for uddannelsen, som udsteder beviserne. I praksis bliver de tryk og sendt fra Uddannelsessekretariatet.

Ca. en måned før elevens afsluttende prøve/ svendeprøve, sender skolen en afsluttende erklæring om oplæring til virksomheden. Hvis virksomheden ikke har sendt kopi af den afsluttende erklæring om oplæring til Uddannelsessekretariatet rykker sekretariatet virksomheden for denne.

Når alle formalia er på plads sender Uddannelsessekretariatet uddannelsesbevis/svendeprøvebevis med brev til elevens privat adresse.

Hvorfor har eleven ikke modtaget sit bevis?

Hvis elevens uddannelse er afsluttet, og eleven ikke har modtaget sit bevis, kan det skyldes:

  • Datoen for uddannelsens afslutning ligger for tæt på deltagelsen i den afsluttende prøve til, at posten har kunne nå frem til eleven med beviset.
  • Beviset er på vej i posten, hvilket desværre godt kan tage dage eller uger at nå frem.
  • Beviset er sendt retur til Uddannelsessekretariatet grundet flytning af adresse (eleven er flyttet i mellemtiden).
  • Oplæringsvirksomheden har ikke indsendt den afsluttende erklæring om oplæring til Uddannelsessekretariatet.

Skulle beviset mod forventning ikke dukke, bedes eleven spørge oplæringsvirksomheden, om de har indsendt kopi af den afsluttende praktikerklæring til  Uddannelsessekretariatet.

Eleven er også velkommen til at kontakte sekretariatet på mail: js@uddannelsessekretariatet.dk

Den afsluttende erklæring om oplæring kan hentes her: Afsluttende erklæring til alle specialer

Sekretariatet kan ikke hjælpe med spørgsmål om skolebeviser, grundforløbsbeviser, AMU-beviser eller andre beviser. Vi håndterer kun eud-uddannelsesbeviser og svendebreve.

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvorvidt en medarbejder eller kommende ansat er uddannet som gastronom, receptionist eller tjener i Danmark, kan du kontakte Uddannelsessekretariatet på mail. Vi skal bruge samtykke fra og CPR-nr. på den pågældende, oplysninger om baggrunden for henvendelsen og navn på den virksomhed, som du repræsenterer. Mailen skal sende som sikker post. Certifikat til mailen kan findes via den offentlige certifikatdatabase.

Uddannelser gennemført i udlandet eller uddannelser, som er meget gamle, kan vi ikke undersøge.

Vi udtaler os alene, om der er udstedt bevis for gennemført uddannelse eller ej. Ligesom vi forbeholder os ret til at afvise henvendelser herom.

Find kontaktperson

Kontaktpersoner for
erhvervsuddannelser

Hanne Poulsen

Hanne Poulsen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
  • Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen

Mail: hp@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110856

Stephan Riis Hansen

Stephan Riis Hansen

  • Uddannelseskonsulent
  • Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Mail: srh@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110897

Martin Webb

Martin Webb

  • Lærepladskonsulent

Mail: mw@uddannelsessekretariatet.dk
Tlf.: 52110837