Loading...

Udlevering af beviser ifm. afslutningen af en uddannelse

Ved afslutningen af uddannelsen som gastronom, receptionist og tjener får eleven udleveret et uddannelsesbevis (trin 1-uddannelser) eller et svendeprøve. Det er det faglige udvalg for uddannelsen, som står for udstedelse af beviserne. I praksis bliver de tryk og sendt fra Uddannelsessekretariatet. Det sker normalt, at vi en måned før elevens afslutning af uddannelsen sender beviset til praktikvirksomheden eller skolen, hvis eleven ikke har en praktikvirksomhed.

Beviserne må først udleveres den dag, hvor eleven er blevet udlært, uanset om I modtager beviset før denne dato, og om eleven har været til den afsluttende prøve.

Hvis I ikke har modtaget beviset til jeres elev, skyldes det almindeligvist en af følgende tre ting:

  • Datoen for uddannelsens afslutning ligger for tæt på deltagelsen i den afsluttende prøve til, at posten har kunne nå frem til jer med beviset.
  • Beviset er på vej i posten, hvilket desværre godt kan tage dage eller uger om at nå frem.
  • Beviset er blevet afleveret til en anden medarbejder i virksomheden. Vi oplever desværre dette alt for ofte, at folk tager imod post, som ikke er til dem, og derefter glemmer at give det videre til rette person.

Skulle det mod forventning ikke dukke op ved at vente på posten eller spørge rundt i virksomheden, er du velkommen til at kontakte os på mail kjm@uddannelsessekretariatet.dk.

Sekretariatet kan ikke hjælpe med spørgsmål om grundforløbsbeviser, AMU-beviser eller andre beviser. Vi håndterer kun uddannelsesbeviser og svendebreve.

Oplysninger til faglærte

Arbejde i udlandet

Skal du til udlandet og arbejde som faglært, kan du læse mere om Certificate supplement, som er et tillæg til dit uddannelsesbevis/svendebrev på flere fremmedsprog, på denne side.

Genudstedelse af svendebreve

Har du mistet dit uddannelsesbevis/svendebrev kan du læse, hvordan du får genudstedt et nyt på denne side.

Anerkendelse af udenlandske uddannelser

Er du blevet uddannet i udlandet, kan du på denne side læse, hvordan du får din uddannelse anerkendt i Danmark.

Kontrol af uddannelser

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvorvidt en medarbejder eller kommende ansat er uddannet som gastronom, receptionist eller tjener i Danmark, kan du kontakte Uddannelsessekretariatet på mail. Vi skal bruge et CPR-nr. på den pågældende, oplysninger om baggrunden for henvendelsen og navn på den virksomhed, som du repræsenterer. Mailen kan modtage sikker post. Certifikat til mailen kan findes via den offentlige certifikatdatabase.

Uddannelser gennemført i udlandet eller uddannelser, som er meget gamle, kan vi ikke undersøge.

Vi udtaler os alene, om der er udstedt bevis for gennemført uddannelse eller ej. Ligesom vi forbeholder os ret til at afvise henvendelser herom.