Loading...

Udlevering af beviser ifm. afslutningen af en uddannelse

Ved afslutningen af uddannelsen som gastronom, receptionist og tjener får eleven udleveret et uddannelsesbevis (trin 1-uddannelser) eller et svendeprøvebevis. Det er det faglige udvalg for uddannelsen, som står for udstedelse af beviserne. I praksis bliver de tryk og sendt fra Uddannelsessekretariatet.

Ca. en måned før elevens praktiske prøve, sender skolen en afsluttende praktikerklæring til praktikvirksomheden. Hvis praktikvirksomheden ikke har sendt kopi af den afsluttende praktikerklæring til Uddannelsessekretariatet rykker sekretariatet praktikvirksomheden for denne.

Når alle formalia er på plads sender Uddannelsessekretariatet uddannelsesbevis/svendeprøvebevis med brev til elevens privat adresse.

Hvis eleven efter endt uddannelse endnu ikke har modtaget beviset, skyldes det almindeligvist en af følgende ting:

  • Datoen for uddannelsens afslutning ligger for tæt på deltagelsen i den afsluttende prøve til, at posten har kunne nå frem til eleven med beviset.
  • Beviset er på vej i posten, hvilket desværre godt kan tage dage eller uger om at nå frem.
  • Beviset er sendt retur til Uddannelsessekretariatet grundet flytning af adresse (eleven er flyttet i mellemtiden).
  • Praktikvirksomheden har ikke indsendt den afsluttende praktikerklæring til Uddannelsessekretariatet.

Skulle det mod forventning ikke dukke op ved at vente på posten kan eleven spørge praktikvirksomheden om de har indsendt kopi af den afsluttende praktikerklæring til Uddannelsessekretariatet. Eleven er også velkommen til at kontakte os på mail kjm@uddannelsessekretariatet.dk eller js@uddannelsessekretariatet.dk

Den afsluttende praktikerklæring kan hentes her: Afsluttende praktikerklæring til alle specialer

Sekretariatet kan ikke hjælpe med spørgsmål om skolebeviser, grundforløbsbeviser, AMU-beviser eller andre beviser. Vi håndterer kun uddannelsesbeviser og svendebrevsbeviser.

Oplysninger til faglærte

Arbejde i udlandet

Skal du til udlandet og arbejde som faglært, kan du læse mere om Certificate supplement, som er et tillæg til dit uddannelsesbevis/svendebrev på flere fremmedsprog, på denne side.

Genudstedelse af svendebreve

Har du mistet dit uddannelsesbevis/svendebrev kan du læse, hvordan du får genudstedt et nyt på denne side.

Anerkendelse af udenlandske uddannelser

Er du blevet uddannet i udlandet, kan du på denne side læse, hvordan du får din uddannelse anerkendt i Danmark.

Kontrol af uddannelser

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvorvidt en medarbejder eller kommende ansat er uddannet som gastronom, receptionist eller tjener i Danmark, kan du kontakte Uddannelsessekretariatet på mail. Vi skal bruge et CPR-nr. på den pågældende, oplysninger om baggrunden for henvendelsen og navn på den virksomhed, som du repræsenterer. Mailen kan modtage sikker post. Certifikat til mailen kan findes via den offentlige certifikatdatabase.

Uddannelser gennemført i udlandet eller uddannelser, som er meget gamle, kan vi ikke undersøge.

Vi udtaler os alene, om der er udstedt bevis for gennemført uddannelse eller ej. Ligesom vi forbeholder os ret til at afvise henvendelser herom.