FKB2286 – Kurser 2018-01-25T23:05:10+00:00
Kurser om mad til grupper med varierede behov for ernæring

Ved klik på den enkelte titel kan du finde en kursusbeskrivelse, som giver viden om kursets indhold, målgruppe og mål.

Kursusbeskrivelserne står i www.UG.dk, som er Undervisningsministeriets database om alle offentlige voksen- og efteruddannelser. Der er også en kalender med kommende udbud af kurser.

Kurserne er kategoriseret efter emne:

Det varme køkken
4426 Internationalisering af mad 5 dage
40521 Innovativ gastronomi i hotel og restauration 2 dage
42885 Mad og måltider til forskellige brugergrupper 3 dage
44334 Fremstilling af mad med kulinarisk kvalitet 5 dage
44605 Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine 5 dage
46658 Mad som i gamle dage’ for storkøkkener 2 dage
46895 Brugerdreven mad- og måltidsudvikling 3 dage
47672 Grundlæggende madproduktion 3 dage
47729 Danske egnsretter på menuen 2 dage
Det kolde køkken
40912 Mellemmåltider – sunde og velsmagende 3 dage
45531 Salat og salatbar i madfremstilling 2 dage
47283 Sundere smørrebrød 3 dage
47307 Mad til turen 3 dage
Brød
40781 Brød og madbrød med fibre og fuldkorn 2 dage
45944 Bagning med surdej i produktionskøkkener 2 dage
Desserter og søde sager
48008 Sundere kager og desserter i madproduktionen 3 dage
Fastfood og convenience
46812 Take-away koncept for produktionskøkkener 3 dage
Sensorik og anretning
42817 Sensorisk anretning med værtskab 3 dage
43400 Sensorik – kvalitet, smag og behag 5 dage
44608 Anretning af mad i cafeteria og kantine 4 dage
45874 Smagen i centrum 2 dage
Ernæring
11089 Ernæringslære – avanceret 5 dage
11099 Kostlære og vurdering – avanceret 5 dage
40037 Sundere måltider til patienter/borgere 3 dage
42451 Kostlære 5 dage
42453 Grøn kost 5 dage
42485 Ernæring og sundhed 5 dage
42486 Ernæring – fedt og psyke 5 dage
46945 Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder 2 dage
47066 Sund og velsmagende mad til voksne 3 dage
47397 Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning 3 dage
47528 Mad og motion 3 dage
47987 Måltider med særligt indhold af næringsstoffer 3 dage
Specialkost
48123 Inspirerende mad til vegetarer og veganere 3 dage
Diæter og allergi
11087 Diætetik – avanceret 5 dage
42452 Diæt- og allergikost 5 dage
42483 Diæter ved fysiologiske forandringer 5 dage
43350 God mad til grupper med fødevareintolerance 3 dage
48149 Diæter med energireduceret kost 3 dage
48152 Diæter og ernæringsterapi 1 3 dage
48153 Diæter og ernæringsterapi 2 1 dage
Børn og unge
4430 Skolemad – et måltid i skolen 5 dage
40845 Mad til unge på høj- og efterskoler 3 dage
42454 Kostplanlægning i forhold til småbørn 5 dage
42886 Mad til børn – sunde børn 3 dage
42888 Børn og mellemmåltider 3 dage
42898 Mad i børnehøjde – for små og mellemstore børn 3 dage
47309 Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO 2 dage
Ældre
4428 Leve-bo miljø – brugeren i centrum 5 dage
4429 Måltider til ældre, nu og i fremtiden 5 dage
Service og formidling
40764 Service og faglig formidling omkring måltidet 3 dage
44800 Måltidet i pædagogisk arbejde 5 dage
44829 Tilberedning og servering for patienter 2 dage
44853 Kommunikation og konflikthåndtering – service 3 dage
46501 Service i institutionskøkkener – kunden i centrum 2 dage
47676 Kostberegning og vejledning 2 dage
48121 Produktionskøkkener – service og brugerbetjening 2 dage
Salg og markedsføring
46811 Salg og markedsføring inden for madproduktion 3 dage
Menu
44603 Menusammensætning 4 dage
Planlægning af produktion
46860 Brugerindflydelse i produktionsplanlægningen 3 dage
46935 Håndtering og styring af madvarer i storkøkkenet 3 dage
46942 Fra strategi til praksis i institutionskøkkener 3 dage
47673 Grundlæggende kost- og menuplanlægning 2 dage
Råvarer
42449 Råvarekvalitet i fødevareproduktion 5 dage
47350 Råvarer i køkkenet 2 dage
47666 Forny måltidet med sundere råvarer 2 dage
47667 Årstidernes råvarer i måltiderne 2 dage
48006 Kød som råvare i madproduktionen 3 dage
48007 Alt godt fra fisk i storkøkkener 3 dage
48154 Råvarens egenskaber i madhåndværket 1 2 dage
48155 Råvarens egenskaber i madhåndværket 2 2 dage
Bæredygtighed og økologi
30265 Det økologiske køkken 5 dage
42818 Bæredygtighed i storkøkkener 3 dage
43060 Det klimavenlige køkken 2 dage
47123 Ressourcestrømme og affaldshåndtering 3 dage
47308 Gårsdagens overproduktion 2 dage
47529 Ernæring og Økologi med Spisemærket 3 dage
47795 Økologi i den daglige madproduktion 3 dage
47804 Omlægning til økologisk madproduktion 3 dage
47819 Indførelse af økologi i storkøkkener 3 dage
47988 Reducering af madspild 2 dage
Metodik, redskaber og teknologi
40538 Anvendelse af nye tilberedningsmetoder 5 dage
42450 Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener 10 dage
45652 Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling 3 dage
45943 Indpakning af maden- emballage og mærkning 2 dage
46902 Teknologi i den daglige madproduktion 2 dage
46904 Sous vide i madproduktion 3 dage
Kvalitetssikring
46861 Optimering af produktionen i institutionskøkkener 3 dage
Økonomi
40765 Kalkulation inden for institutionskøkkenområdet 5 dage
46816 Prisberegning i den daglige madproduktion 2 dage
Hygiejne
4400 Produktionshygiejne 1 5 dage
45818 Almen fødevarehygiejne 3 dage
45902 Almen fødevarehygiejne for F/I 5 dage
46549 Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dage
47256 Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen 3 dage
47313 Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns 1 dage
47480 Ledelse af hygiejne og egenkontrol 4 dage
47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol 4 dage
48397 Patogene mikroorganismer i risikoanalyse 1 dage
Ledelse og oplæring
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 2 dage
40373 Sidemandsoplæring 2 dage
40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter 8 dage
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 2 dage
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 1 dage
Samarbejde og udvikling
42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 2 dage
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3 dage
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage
45283 Forandringsparathed ved produktionsomlægning 5 dage
45364 Etablering af selvstyrende grupper 2 dage
45366 Kommunikation i teams 3 dage
45368 Værdibaserede arbejdspladser 2 dage
45369 Videndeling og læring for medarbejdere 3 dage
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 dage
48122 Helhedsforståelse i produktionskøkkener 2 dage
Administration/PC-brug
40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 dage
41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 dage
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 dage
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dage
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dage
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5 dage
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 dage
46798 Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 dage
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 dage
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dage
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 dage
47237 Administrative opgaver i indkøbsarbejdet 2 dage
Arbejdsmiljø, ergonomi og førstehjælp
40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 2 dage
40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4 dage
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 dage
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2 dage
Rengøring
47206 Rengøringsmidler og materialekendskab 3 dage
Introduktion til arbejdsmarkedet
40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 3 dage
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40 dage
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40 dage
40535 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 3 dage
43343 Praktik for F/I 48 dage
Læse, skrive og regne
45215 Grundlæggende faglig regning 2 dage
45347 Grundlæggende faglig matematik 3 dage
45511 Faglig læsning 2 dage
45536 Faglig skrivning 3 dage
Sprog
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dage
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage
Danske for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 dage
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 dage
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 dage
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 dage