Loading...

Forløbet varer 49 kursusdage og modsvarer de kompetencer, der opnås ved de to skoleperioder i specialet kok i gastronomuddannelsen. For at kunne starte på forløbet skal du have gennemført forløbet “Fra ufaglært til faglært gastronomassistent”, være uddannet gastronomassistent, gastronom med specialet smørrebrød og catering eller have tilsvarende kompetencer. For at få udstedt svendebrev som kok skal du kontakte en erhvervsskole, hvor du kan dokumentere dine kompetencer og aflægge svendeprøve.

Grundtilberedning og produktion

Praktisk køkkenarbejde

Værtskab, kommunikation og service

Innovation og udvikling