FKB2279 – Kurser 2018-01-25T23:04:17+00:00
Kurser om reception, servering og service

Ved klik på den enkelte titel kan du finde en kursusbeskrivelse, som giver viden om kursets indhold, målgruppe og mål.

Kursusbeskrivelserne står i www.UG.dk, som er Undervisningsministeriets database om alle offentlige voksen- og efteruddannelser. Der er også en kalender med kommende udbud af kurser.

Kurserne er kategoriseret efter emne:

Vin, øl og drinks
40987 Råvarer og grundtilberedning for ferskvareområdet 5 dage
40988 Slagterkurven 3 dage
42442 Slagterkurven 5 dage
45532 Slagterkurven 2 dage
48282 Slagterkurven 2 dage
Varme og kolde drikke
43696 Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te 2 dage
45807 Kaffe og te inden for restaurationsbranchen 3 dage
Servering
42909 Service og gæstebetjening ved konferencer 3 dage
42911 Servering og gæstebetjening ved selskaber 3 dage
42912 Servering af vin 3 dage
43733 Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke 2 dage
43894 Servering og service i restauranten 3 dage
44005 Servering og service ved a la carte 3 dage
48281 Performance i servering 2 dage
Gæstebetjening
40908 Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden 2 dage
40909 Skab serviceoplevelser sammen med gæsten 3 dage
40990 Præsentation af menuer 1 dage
43734 Menuvejledning ved gæstebetjening 3 dage
44021 Anvendte fagudtryk for tjenere 2 dage
46691 Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening 2 dage
46862 Kulturforståelse anvendt i gæstebetjening 2 dage
47520 Rundt om konflikter med gæsten 1 dage
47675 Turisme i gæstebetjeningen 2 dage
48011 Takt og tone i gæstebetjeningen 1 dage
48150 Gæstebetjening ved klager i receptionen 1 dage
48151 Service og gæstebetjening af turister 2 dage
48288 Serviceorienteret betjening af gæster 2 dage
Værtskab
47693 Service og værtskab på hotel og restaurant 2 dage
48030 Samarbejdet om værtskabet på hotel og restaurant 2 dage
Reception
45899 I frontlinjen i receptionen 2 dage
45900 Data- og bookingsystemer i receptionen 2 dage
47869 Branchekorrespondance i receptionen 2 dage
Møder og konferencer
44377 Møde- og konferencetilrettelæggelsee 3 dage
Salg og markedsføring
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage
46472 Personligt salg – kundens behov og løsninger 3 dage
47629 Markedsføring i praksis 3 dage
47692 Salg og service i gæstebetjening 1 dage
47846 Iværksætteri – fra idé til forretningsplan 3 dage
47846 Receptionens innovative serviceydelser 2 dage
48010 Branding og afsætning i receptionen 2 dage
Bæredygtighed og økologi
43735 Bæredygtighed på hotel & restaurant 2 dage
Økonomi og jura
40906 Revenue Management ved gæstebetjening 2 dage
40914 Kalkulation ved gæstebetjening 1 dage
41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 dage
44319 Brug af pc på arbejdspladsen 4 dage
46538 Branchejura og erstatning i hotelbranchen 1 dage
46539 Opstillinger og layout i tekst 1 dage
Hygiejne
45818 Almen fødevarehygiejne 3 dage
45902 Almen fødevarehygiejne for F/I 5 dage
47313 Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns 1 dage
Ledelse og oplæring
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 2 dage
40422 Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen 3 dage
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 2 dage
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 1 dage
Samarbejde og udvikling
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5 dage
45369 Videndeling og læring for medarbejdere 3 dage
48029 Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen 2 dage
Administration/PC-brug
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 dage
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dage
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dage
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 dage
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dage
47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 dage
47237 Administrative opgaver i indkøbsarbejdet 2 dage
Arbejdsmiljø, ergonomi og førstehjælp
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet 3 dage
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 3 dage
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 3 dage
Rengøring
46549 Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dage
47206 Rengøringsmidler og materialekendskab 3 dage
47208 Service i rengøringsarbejdet 2 dage
Dørmand
40078 Dørmandsuddannelsen – grundlag for autorisation 8 dage
40723 Kommunikation og konflikthåndtering for vagter 5 dage
Introduktion til arbejdsmarkedet
40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 3 dage
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40 dage
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40 dage
40535 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 3 dage
43343 Praktik for F/I 48 dage
Læse, skrive og regne
45215 Grundlæggende faglig regning 2 dage
45347 Grundlæggende faglig matematik 3 dage
45511 Faglig læsning 2 dage
45536 Faglig skrivning 3 dage
Sprog
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dage
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage
Dansk for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 dage
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 dage
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 dage
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 dage