Loading...

Ufaglært til faglært konference- og selskabstjener

Forløbet tager 32 kursusdage og modsvarer de kompetencer, der opnås ved skoleundervisningen i konference- og selskabstjeneruddannelsen. For at få udstedt uddannelsesbevis som konference- og selskabstjener skal du kontakte en erhvervsskole, hvor du kan dokumentere dine kompetencer og aflægge prøve.

Ufaglært til faglært tjener

Forløbet tager 16 kursusdage og modsvarer de kompetencer, der opnås ved den første af de to skoleperioder i specialet i tjeneruddannelsen. For at kunne starte på forløbet skal du have gennemført forløbet “Fra ufaglært til faglært konference- og selskabstjener”, være uddannet konference- og selskabstjener eller have tilsvarende kompetencer. For at få udstedt svendebrev som tjener skal du kontakte en erhvervsskole, hvor du kan gennemføre den afsluttende skoleperiode i uddannelsen, herunder aflægge svendeprøve.

Servering

Service og gæstebetjening

Vejledning ved gæstebetjening

Arbejde og miljø